Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ4/131 της 6ης Οκτωβρίου 1989. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους άνοιξε τις πύλες του και δέχτηκε τους πρώτους μαθητές του στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 1990 το Σχολείο στελεχώθηκε με τους πρώτους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.

Βάσει του Ν.3966/2011, το σχολείο υπέβαλε στις 19/9/2011 Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.

Στις 25/10/2011, κατατάχτηκε πρώτο στη διαδικασία αξιολόγησης, και ορίστηκε Πρότυπο Πειραματικό. Εδώ, μπορείτε να δείτε τον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, και το σχετικό Δελτίο Τύπου του σχολείου.

Τα Σχολικά Έτη 2013-14 και 2014-15 οι μαθητές του σχολείου εγγράφηκαν στην Α΄ Τάξη μετά από Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής, που διενεργήθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο, αντίστοιχα (μετά από δημόσια πρόσκληση τον Μάρτιο). Με ανάλογη διαδικασία μετεγγράφηκαν μαθητές σε κενωθείσες θέσεις τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο.

Παρά την πρωτιά του στην προαναφερθείσα αξιολόγηση, τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του, και τη μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων από όλο το νομό στη Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής κατά τα 2 προηγούμενα έτη, από το Σχολικό Έτος 2015-16, με το κεφ. Β΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015), το σχολείο επαναχαρακτηρίστηκε απλώς Πειραματικό, καθώς δεν θεωρήθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία των χαρακτηρισμένων ως «ιστορικά Πρότυπα». Ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε συνδεδεμένο με το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Ως συνέπεια των παραπάνω, το σχολείο δέχεται υποχρεωτικά όλους τους αποφοίτους του Πειραματικού Γυμνασίου, και διενεργεί κλήρωση μόνο για τυχόν κενούμενες θέσεις σε τάξεις μαθητών που είχαν εισαχθεί με κλήρωση. Δεν διενεργείται πλέον Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής.

Από το σχολείο έχουν αποφοιτήσει 1.445 μαθητές στα 28 χρόνια λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν 233 μαθητές σε 10 τμήματα Γενικής Παιδείας.

Κτιριακή εγκατάσταση

Από το 1990 το σχολείο φιλοξενείται στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην περιοχή Εσταυρωμένου, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Συστεγάζεται με το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κρήτης και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ηρακλείου. Διαθέτει δέκα αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής-Χημείας και Μαθηματικών, αίθουσα Ιστορίας, αίθουσα Φυσικής Αγωγής και μοιράζεται το Αμφιθέατρο και το Κλειστό Γυμναστήριο του συγκροτήματος. Στα 3 εργαστήρια, την αίθουσα Ιστορίας, το Αμφιθέατρο και σε δύο αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν διαδραστικοί πίνακες. Ο σχετικός εξοπλισμός, όπως και όλοι οι υπολογιστές του Εργαστηρίου Πληροφορικής, ανανεώθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του 2012. Σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια υπάρχει δομημένη καλωδίωση τοπικού δικτύου και ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω μητροπολιτικής Οπτικής Ίνας, και είναι εγκατεστημένοι μόνιμοι βιντεοπροβολείς.

Η στενότητα χώρων και η έλλειψη ιδιόκτητου κτιρίου αποτελούν μόνιμα προβλήματα του σχολείου.

Σκοπός του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011, σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ήταν:

 1. η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,
 2. η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,
 3. η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
 4. η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
 5. η πειραματική εφαρμογή ιδίως:
  1. προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
  2. εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,
  3. καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
  4. καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,
  5. προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και
  6. νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

Σήμερα, στο σχολείο, υπηρετούν με πενταετή θητεία μετά από επιτυχή αξιολόγηση 18 καθηγητές και καθηγήτριες (η μία σε άδεια ανατροφής παιδιού). Επιπλέον, τέσσερις εκπαιδευτικοί επί θητεία από το Πειραματικό Γυμνάσιο διατίθενται στο σχολείο για συμπλήρωση του ωραρίου τους, ενώ τρεις μόνιμοι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων είναι αποσπασμένοι από άλλα σχολεία. Το τρέχον διδακτικό προσωπικό συμπληρώνει ο Διευθυντής του Σχολείου, μαθηματικός Δημήτριος Καλυκάκης, που υπηρετεί με ανανεωμένη τριετή θητεία.

Μαζί με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων, βασικό όργανο του σχολείου αποτελεί το Επιατημονικό και Εποπτικό Συμβούλιό του, που προεδρεύεται από την Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Αικατερίνη Κική Παπαδάκη, και το οποίο συναποτελούν η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη, ο Διευθυντής του Σχολείου, και οι εκπαιδευτικοί Βαρβάρα Ρούσσου και Αντώνιος Μαργαρίτης.

Δραστηριότητες - Λειτουργία

Με γνώμονα της λειτουργίας του τα παραπάνω, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου συνεργάζεται στενά και διαρκώς τόσο με το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ), όσο και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το οποίο είναι συνδεδεμένο, τόσο με τα τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, όσο και με την Ιατρική Σχολή. Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνει μεγάλο αριθμό δειγματικών διδασκαλιών όλων των ειδικοτήτων για καθηγητές που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ και των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ εκπαιδεύει και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στα παιδαγωγικά τους μαθήματα.

Οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν ως επιμορφωτές στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών του ΠΕΚ, σε προγράμματα επιμόρφωσης Α΄και Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, καθώς και ως εισηγητές σε επιστημονικά συνέδρια.

Το σχολείο λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης, εκδίδει εφημερίδα, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης, Ποίησης, Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργούν οι ακόλουθοι όμιλοι μαθητών:

 1. Κινηματογράφος και Λογοτεχνία
 2. Διλήμματα της καθημερινής ζωής και της εποχής μας
 3. Θεατρικό & Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
 4. Μαθηματικές Προκλήσεις
 5. Εργαστήριο Μαθηματικών Προβλημάτων
 6. Πειραματική Θεμελίωση των Φυσικών Επιστημών
 7. Εκπαιδευτική Ρομποτική και 3D εκτύπωση
 8. Κρητικά Μονοπάτια
 9. Αυτογνωσία και Επάγγελμα
 10. Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Επίσης, στο σχολείο λειτουργούν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Παράλληλα, διεξάγονται πλήθος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων:
 1. Κρητικό Συναξάρι
 2. Κινηματογράφος και Ιστορία
 3. Ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα ΠΕΙΡΑγΜΑΤΑ
 4. Μαθηματικά παιχνίδια
 5. Calendar
 6. Bio-Games App
 7. Οδική Ασφάλεια - Διακήρυξη για τη Ζωή

Ακόμη, λειτουργούν τα ακόλουθα διεθνή προγράμματα:

 1. Από το σχολικό έτος 2015-16, πρόγραμμα αδελφοποίησης με το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού Κύπρου. Μαζί με τις αμοιβαίες επισκέψεις σε Κρήτη και Κύπρο, διεξάγονται πλήθος μαθητικές δραστηριότητες με συνεργασία από απόσταση.
 2. Πρόγραμμα eTwinning με τίτλο Words of Blue Ink σε συνεργασία με το σχολείο IES Francisco Salzillo, Alcantarilla (Μούρθια Ισπανίας) και ιταλικό σχολείο, με βασική δραστηριότητα τη δημιουργία πολύγλωσσου ψηφιακού περιοδικού.
 3. Πρόγραμμα eTwinning με τίτλο E-Spanish: Enseñar y aprender español a distancia σε συνεργασία με το σχολείο IES Francisco Salzillo, Alcantarilla (Μούρθια Ισπανίας), με βασική δραστηριότητα την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η αδιάληπτη συμμετοχή στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες τόσο σε ομαδικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση, όσο και σε ατομικά αθλήματα, όπως κολύμβηση, στίβο, επιτραπέζια αντισφαίριση κτλ., με πολλές ομαδικές και ατομικές διακρίσεις.

Επιτυχίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (2012-2017)

Επιτυχίες Εξετάσεων 2012-17

Από τους 335 τελειόφοιτους των 5 τελευταίων σχολικών ετών (2012-2017), που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τη χρονιά της αποφοίτησής τους -και όχι με επόμενες προσπάθειες, οι 265 (79,1%) πέτυχαν να εισαχθούν σε ΑΕΙ, ενώ οι 38 (11,3%) σε ΤΕΙ. Μόνο 32 (9,6%) δεν κατάφεραν να εισαχθούν με την πρώτη σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Όπως καταδεικνύεται από τα στατιστικά που τηρούνται στο σχολείο, τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών του είναι κατά πολύ υψηλότερα από τον πανελλήνιο Μέσο Όρο, και το Μέσο Όρο της πόλης και του νομού μας.

Σύλλογος Διδασκόντων 2017-2018

1 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής
2 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής
3 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος
4 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος
5 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος
6 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος
7 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος
8 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος
9 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος
10 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός
11 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός
12 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός
13 Γκιζέρη Παναγιώτα ΠΕ04 - Φυσικός
14 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός
15 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός
16 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός
17
 
Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
 
ΠΕ04 - Βιολόγος
ΠΕ40 - Ισπανικών
18 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών
19 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών
20 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών
21 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών
22 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομολόγος
23
 
Μενεγάτου Μαριετίνα
 
ΠΕ10 - Κοινωνιολογίας
ΠΕ23 - Ψυχολογίας
24 Τουπογιάννη Μαρίνα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
25 Τσιραμπίδου Ελπίδα ΠΕ16 - Μουσικής
26 Καραδάμογλου Ιωάννης* ΠΕ04 - Φυσικός

Με πλάγια γραφή οι μη υπηρετούντες με θητεία στο σχολείο.
* Μετατάχτηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.