Παρακολουθήστε στη σελίδα αυτή ανακοινώσεις που αφορούν τις Γενικές Εξετάσεις. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να ανοίξουν τα αντίστοιχα έγγραφα.
Επισκεφτείτε επίσης το σχετικό τμήμα του ιστότοπου του του Υπουργείου Παιδείας, και τις τρέχουσες ανακοινώσεις του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ηρακλείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

 

24/04/2018: Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

20/03/2018: Υ.Α. Φ.253/39391/Α5/8-3-2018: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία (τροποποίηση λόγω ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)

16/03/2018: Υ.Α. Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018: Σχολές, τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά (τροποποίηση) - Πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. (τροποποίηση)

16/03/2018: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία: 29/3): Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων
Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ

02/03/2018: Π.Δ. 46/2016 (Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου), με τροποποιήσεις από άρθρο 33 παρ. 1, 2 και 3 Ν.4452/2017, άρθρο 1 Π.Δ. 8/2017 και άρθρο 34 Ν.4521/2018

30/11/2017: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

25/10/2017:Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35, Ν.3794/2009) όπως ισχύει σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 κ.ε.

24/10/2017: Διαδικασία για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

23/10/2017: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων - υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

05/09/2017: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. Υπουργική Απόφαση - Μεταβολές

22/08/2017: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017−2018

Ν. 4186 /2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17.9.2013): Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, με τροποποιήσεις από άρθρα στους νόμους: Ν. 4218/2013, Ν.4229/2014, Ν.4264/2014, Ν.4275/2014, Ν.4310/2014, Ν.4326/2015, Ν.4327/2015, Ν.4342/2015, Ν.4351/2015, Ν.4485/2017, κλπ.

Π.Δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄ /22.4.2016): Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου, με τροποποιήσεις από: άρθρο 33 παρ. 1, 2 και 3 Ν.4452/2017, άρθρο 1 Π.Δ. 8/2017
 

Σχολικό Έτος 2016-17

23/06/2017: Έντυπο μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017.

21/02/2017: Χρονοδιάγραμμα εξετάσεων - ολοκλήρωσης σχολικού έτους.

21/02/2017: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία): Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων
Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου)

31/01/2017: Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018

09/12/2016: Εγκύκλιος σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού

21/10/2016: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

05/09/2016: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016−2017

29/08/2016: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία

10/12/2015: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15+1 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

28/05/2015: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (Φ.253/85476/Α5/28-05-2015)
 

Σχολικό Έτος 2015-16

«Χάρτινο» μηχανογραφικό 2016 -και για το παλαιό σύστημα

27/05/2016: Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Πρακτικής Δοκιμασίας

Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων

α/α Ημέρα Νέο Σύστημα Παλαιό Σύστημα
1 Δευ 16/05 Ν.Γλώσσα Γενικής Παιδείας Ν.Γλώσσα Γενικής Παιδείας
2 Τετ 18/05 Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Αρχαία Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
3 Παρ 20/05 Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
4 Δευ 23/05 Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Ιστορία Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
5 Τετ 25/05 ΑΟΘ Προσανατολισμού ΑΟΘ Επιλογής
6 Παρ 27/05 Βιολογία Προσανατολισμού
ΑΕΠΠ Προσανατολισμού
Βιολογία Κατεύθυνσης
ΑΕΠΠ Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης
7 Δευ 30/05 Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Λατινικά Κατεύθυνσης
Χημεία Κατεύθυνσης
8 Τετ 01/06 Βιολογία Γενικής Παιδείας Ν.Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Χημεία-Βιοχημεία Κατεύθυνσης

11/02/2016: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 +1 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

09/02/2016: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία): Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Υποψηφίων Παλαιού Συστήματος
Αίτηση απόφοιτου, υποψήφιου με το παλαιό σύστημα
Εγκύκλιος Υποψηφίων Νέου Συστήματος
Αίτηση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) με το νέο σύστημα

15/12/2015: Ενημέρωση για την εισαγωγή αποφοίτων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2014-15 και πριν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-16

10/12/2015: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

10/12/2015: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΑ Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015)

04/12/2015: N.4351/2015, άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών

05/11/2015: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο (Φ.251/177456/Α5/05-11-2015)

28/09/2015: Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών (ΦΕΚ Β΄ 2139/05-10-2015)

17/06/2015: Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 (ΦΕΚ Β΄ 1186/19-06-2015)

28/05/2015: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (Φ.253/85476/Α5/28-05-2015)

Σχολικό Έτος 2014-15

20/05/2015: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - εδώ

15/05/2015: Μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2015

11/05/2015: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για Στρατιωτικές Σχολές - Οδηγίες, Προκήρυξη & Ηλεκτρονική Αίτηση

08/05/2015: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΔΑ: 76ΞΣ465ΦΘ3-5Η8

05/05/2015: Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

28/04/2015: Εξεταστικά Κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών

17/03/2015: Προγράμματα πανελλαδικών εξετάσεων 2015

23/01/2015: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2015 (Προθεσμία): ΥΠΑΙΘ Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος
Υπόδειγμα 1: Τελειόφοιτοι Υπόδειγμα 2: Απόφοιτοι Ενδοσχολικό Απολυτήριο

22/12/2014: Δικαίωμα εισαγωγής με το 10% στους απόφοιτους 2013 (4%) και 2014 (6%) για φέτος - Εγκύκλιος

16/10/2014: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1938) με θέμα:«Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»

30/09/2014: Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2015

22/09/2014: Ενημέρωση υποψηφίων για αστυνομικές σχολές σχολικού έτους 2014-2015

15/09/2014: Ενημέρωση μαθητών τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά με: α) τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο και β) την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

07/07/2014: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄ Τάξης ΓΕΛ

Τρέχον Σύστημα Πρόσβασης (Γ΄Τάξη Σχολικού Έτους 2014-15) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια παρουσίαση

για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το «κουμπί» δεξιά 

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου 12-13)

Έντυπο Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2013-14

28/08/2014: Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, και τους παλαιότερους, για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!

06/06/2014: Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014

06/06/2014: Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων 2014

06/06/2014: Εξεταστικά Κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών

05/06/2014: Υπενθύμιση εξετάσεων ειδικών μαθημάτων

29/05/2014: Οδηγίες υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στο Ν. Ηρακλείου

21/05/2014: Έντυπο Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

21/05/2014: Μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

21/05/2014: Υπενθύμιση υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α

19/05/2014: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2014-2015 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση Α.Π.Θ.

25/04/2014: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών σε στρατιωτικές σχολές: ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και Πολεμικής Αεροπορίας.
Αποκλειστική προθεσμία αποστολής φακέλου: 12-5-2014 Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: http://www.geetha.mil.gr

15/04/2014: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

21/02/2014: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%): Εγκύκλιος

11/02/2014: Συμπληρωματική εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων

07/02/2014: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2014 (Προθεσμία): ΥΠΑΙΘ Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος
Υπόδειγμα 1: Τελειόφοιτοι Υπόδειγμα 2: Απόφοιτοι Ενδοσχολικό Απολυτήριο

05/02/2014: Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 (Προθεσμία)

Τρέχον Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια παρουσίαση

για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το «κουμπί» δεξιά 

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου 12-13)

12/12/2013: Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για τους υποψηφίους διαφόρων κατηγοριών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2014

19/11/2013: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10%

04/10/2013: Εγκύκλιος για το 10% ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

26/09/2013: Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Προτιμήσεων υποψηφίων και επιτυχόντων έτους 2013

Επίσημο Έντυπο Μηχανογραφικό 2013

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2012-13

29/08/2013: Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, και τους παλαιότερους, για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!

20/08/2013: Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

13/08/2013: Εισαγωγή Αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

01/08/2013: Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

03/07/2013: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

27/06/2013: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (προθεσμία 12/7)

21/06/2013: Ανεπίσημος πίνακας Βαθμού Πρόσβασης και Μορίων 2013 από τον υποδιευθυντή του σχολείου..

21/06/2013: Επίσημο Έντυπο Μηχανογραφικό 2013.

06/06/2013: Προκήρυξη θέσεων Σχολών Αστυνομίας (προθεσμία υποβολής 26/6).

03/06/2013: Στις 17/6 -και έως τις 28/6- ξανά η διαδικασία απόκτησης κωδικού ασφαλείας και υπαγωγής σε ειδική περίπτωση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

26/04/2013: Δελτίο Τύπου: Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, η διαδικασία για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση, θα διακοπεί προσωρινά από τις 27/4 ως και 31/5 λόγω των διακοπών του Πάσχα και της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 3/6 ως και την Παρασκευή 28/6.

15/04/2013: Δελτίο Τύπου: Διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

15/04/2013: Εγκύκλιος: Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 – Διαδικασία και δικαιολογητικά. Γ. Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2013 Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

15/04/2013: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ Α. Την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) τον Απρίλιο, Β. Την υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τον Απρίλιο, Γ. Την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου τον Ιούνιο.Διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

15/04/2013: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την υπαγωγή των υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣH (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια) ή για υπαγωγή σε ειδική κατηγορία.

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΠΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΙΙ Α - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

09/04/2013: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας>

09/04/2013: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014: 23 Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

09/04/2013: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟΝΟ για όσους πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή)

20/03/2013: Ανεπίσημο Μηχανογραφικό Δελτίο 2013

15/02/2013: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2013

15/02/2013: Υπόδειγμα 10%: Αίτηση - Δήλωση 10% κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β' ετών 2011 ή 2012

15/02/2013: Υπόδειγμα 2: Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου ΓΕΛ ή μαθητή-αποφοιτου ξένου ή μειονοτικού σχολειού 2013

15/02/2013: Υπόδειγμα 1: Αίτηση - Δήλωση Μαθητή ΓΕΛ 2013

15/02/2013: Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β') για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2013

06/02/2013: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%

24/01/2013: Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έτους 2013

18/01/2013: Σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, καθ’υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

18/01/2013: Προθεσμία από το ΚΕ.Π.Α. σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας για την υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

21/12/2012: Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου)

21/12/2012: Βάσεις Εισαγωγής 2012 (αρχείο Excel)

19/12/2012: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές (δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων)

06/12/2012: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά (α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων (β) με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

13/11/2012: Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων - Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 − 2014 και 2014−2015

11/10/2012: Εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

11/09/2012: Επίδειξη γραπτών δοκιμίων 2012 (αφορά το σχολικό έτος 2011-2012)

29/08/2012: Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις (αφορά το σχολικό έτος 2011-2012)

05/07/2012: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄ Τάξης ΓΕΛ

Έντυπο Μηχανογραφικό Δελτίο 2012: Περιέχει όλα τα τμήματα κατά επιστημονικό πεδίο

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2011-12

16/08/2012: Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

30/07/2012: Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

02/07/2012: Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων

08/06/2012: Εγκύκλιος και Αίτηση Αθλητών 2012

08/06/2012: Ανακοίνωση για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από 18/6 έως και 5/7

06/06/2012: Τροποποίηση προθεσμιών Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2012

01/06/2012: Ειδικά μαθήματα: Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα

31/05/2012: Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

29/05/2012: Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων - Υπουργική Απόφαση 1, 2

28/05/2012: Πρόγραμμα Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

23/05/2012: Τροποποιημένο πρόγραμμα διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων

10/05/2012: Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικού μαθήματος Αγγλικών

02/05/2012: Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) & Υπαγωγή υποψηφίων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου στις ειδικές περιπτώσεις - Δελτίο Τύπου - Εγκύκλιος - Παράρτημα - Οδηγίες προς Υποψήφιους - Υπόδειγμα αίτησης ειδικών κατηγοριών - Υπευθ. Δήλωση: Ειδική περίπτωση τριτέκνων - Υπευθ. Δήλωση: Ειδική περίπτωση κοινωνικών κριτηρίων ΙΙΙα

04/04/2012: Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ. - Δελτίο Τύπου

16/03/2012: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Η διορθωμένη εγκύκλιος

14/03/2012: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

24/02/2012: Υπόδειγμα 10% – ΓΕΛ: Αίτηση – Δήλωση κατόχου Βεβαίωσης Πρόσβασης Ημερήσιου ΓΕΛ ετών 2010 ή 2011 συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

23/02/2012: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

23/02/2012: Νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση

17/02/2012: Ενημέρωση υποψηφίων μέσω σχολείων 2012 για άτομα με σοβαρές παθήσεις (5%)

15/02/2012: Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε Επταμελείς Επιτροπές Νοσοκομείων 2012. Αίτηση

07/02/2012: Υπόδειγμα 1 : Αίτηση – Δήλωση Μαθητή Ημερήσιου ΓΕΛ Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ Έτους 2012

07/02/2012: Υποδειγμα 2 : Αιτηση – Δήλωση Απόφοιτου Λυκείου Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ημερησίων ΓΕΛ Έτους 2012

07/02/2012: Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Ενδοσχολικό Απολυτήριο Έτους 2012

07/02/2012: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων Γενικών λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2012

07/02/2012: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές έτους 2012

02/02/2012: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του ν. 3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.251/11314/Β6/1-2-2012)

02/02/2012: Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Άλλων Υπουργειών του άρθρου 4, παρ.3 του Ν.3699/2008 (7046/Γ6/23-01-2012)

29/01/2012: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

27/01/2012: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Σχολικό Έτος 2010-11

08/07/2011: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

04/07/2011: Προκήρυξη εισαγωγής Σπουδαστών Αστυνομικών Σχολών έτους 2011-2012 και υποδείγματα

04/07/2011: Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. αποφοίτων Λυκείων όλων των τύπων

04/07/2011: Προκήρυξη εισαγωγής Σπουδαστών Α.Ε.Ν. έτους 2011-2012

Προσοχή! Περνάμε από το σχολείο, το συντομότερο δυνατόν, για τη διαδικασία έκδοσης του κωδικού που θα μας επιτρέψει να κάνουμε την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού μας. Χωρίς αυτόν, περιοριζόμαστε μόνο σε πρόχειρα μηχανογραφικά!
Ο κωδικός αυτός χρειάζεται και για τους απόφοιτους, υποψηφίους του 10%.

Διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαικού έτους 2011-2012 Καταστάσεις Δεκτών-Απορριπτέων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2011-12 Ενημέρωση υποψηφίων και δημοσίευση κατάστασεων Δεκτών-Απορριπτέων Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ Ακαδ.'Ετους 2011-2012 για τις περαιτέρω διαδικασίες, το ημερολογιακό πρόγραμμα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι δεκτοί υποψήφιοι, καθώς και σχετικές επί του θέματος οδηγίες.

16/06/2011: Εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στα Πανεπιστήμια Κύπρου

14/06/2011: Μηχανογραφικό 2011: Δείτε τις οδηγίες και διαβάστε προσεκτικά.

14/06/2011: Μηχανογραφικό 2011: Δικαιολογητικά - Ειδικές Περιπτώσεις

09/06/2011: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011-2012

28/04/2011: Εγκύκλιος Αθλητών 2011 και Αίτηση Αθλητών

27/04/2011: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

26/04/2011: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ Έτους 2011-12

26/04/2011: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

26/04/2011: Οδηγία για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

26/04/2011: Οδηγία για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»

10/02/2011: Εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

08/02/2011: Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2011

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ή ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΝΟΥ ή ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 10% ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ ΕΤΩΝ 2009 ή 2010 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

02/02/2011: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

02/02/2011: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά (α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων (β) με την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς εξετάσεις)

02/02/2011: Εξεταζόμενα μαθήματα & μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας

31/01/2011: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

26/08/2010: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011