Διακρίσεις μαθητών του σχολείου σε διαγωνισμούς.

Εγγρ. - από

Σχολ. Έτος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Διαγωνισμός

Διάκριση

1999-2000 Αντωνιάδης Αντώνιος Α Θαλής  
2001-2002 Βλαχάκης Ιωάννης Γ Θαλής  
2003-2004 Ανδρεαδάκης Στυλιανός Β Θαλής  
2003-2004 Κρασανάκης Βασίλειος Γ Θαλής  
2004-2005 Λαμπράκη Ευαγγελία Γ Θαλής  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Θαλής  
2006-2007 Φραγκούλης Ιωάννης Β Θαλής  
2006-2007 Φυσαράκη Καλλιόπη Β Θαλής  
2006-2007 Αντωνιάδης Κάρολος Γ Θαλής  
2006-2007 Τραγανίτης Παναγιώτης Γ Θαλής  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Ευκλείδης  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2007-2008 Κοντάκης Μιχαήλ Α Θαλής  
2007-2008 Λουλάκη Μαρία-Εμμανουέλα Α Θαλής  
2007-2008 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Α Θαλής  
2007-2008 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Α Θαλής  
2007-2008 Κρασανάκης Εμμανουήλ Β Θαλής  
2007-2008 Καπετανάκη Γεωργία-Ιωάννα Γ Θαλής  
2007-2008 Φραγκούλης Ιωάννης Γ Θαλής  
2007-2008 Φυσαράκη Καλλιόπη Γ Θαλής  
2007-2008 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Α Ευκλείδης  
2007-2008 Κρασανάκης Εμμανουήλ Β Ευκλείδης  
2008-2009 Κοντάκης Νικόλαος Α Θαλής  
2008-2009 Παπαδημητράκης Δημήτριος Α Θαλής  
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Θαλής  
2008-2009 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Β Θαλής  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Θαλής  
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Ευκλείδης  
2008-2009 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Β Ευκλείδης  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Ευκλείδης  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Αρχιμήδης Β’ Βραβείο
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2009-2010 Κουτσαΐδης Δημήτριος Α Θαλής  
2009-2010 Παπαδημητράκης Δημήτριος Β Θαλής  
2009-2010 Ράπτης Τίτος Β Θαλής  
2009-2010 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Γ Θαλής  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Θαλής  
2009-2010 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Γ Ευκλείδης  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Ευκλείδης  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2010-2011 Βάκης Μιχαήλ Α Θαλής  
2010-2011 Μπατσίδη Ελένη Α Θαλής  
2010-2011 Κρασανάκης Θεόδωρος Α Θαλής  
2010-2011 Παπαδημητράκης Δημήτριος Γ Θαλής  
2010-2011 Κρασανάκης Θεόδωρος Α Ευκλείδης  
Εγγρ/σελ
Σελ. από