Εφαρμογή της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στη Δυτική Κρήτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή Α΄ Τάξης στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών Α΄ - Β΄ Τάξης στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών Α΄ Τάξης στην Αθήνα

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη

Παλαιότερα...

Ανάθεση ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Ρέθυμνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Ρέθυμνο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κύπρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο

Ανάθεση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στην Αθήνα

Ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης εντός Κρήτης Διεθνικής δραστηριότητας μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετακίνησης εντός Κρήτης Διεθνικής δραστηριότητας μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Δυτική Κρήτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Ισπανία

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη ή 7ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ισπανία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη ή 7ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ισπανία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Δυτική Κρήτη

Σύμβαση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στον Βόλο - Πήλιο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στον Βόλο - Πήλιο

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Βόλο - Πήλιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Βόλο - Πήλιο

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την επιλογή ξενοδοχείου)

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο

Ανάθεση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής με βασικό προορισμό το Ρέθυμνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή με βασικό προορισμό το Ρέθυμνο

Η μετακίνηση μαθητών στο Φόδελε ματαιώθηκε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών στο Φόδελε

Σύμβαση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Η Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο ματαιώθηκε.

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο (Επαναπροκήρυξη)

Καμία από τις προσφορές για την Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο δεν κρίθηκε συμφέρουσα· η πρόσκληση απέβη άγονη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Σπιναλόγκα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Σπιναλόγκα

Ανάθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Πάτρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (επαναπροκήρυξη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Πάτρα

Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη: Σύμβαση, Ασφάλιση Αστ. Ευθύνης

Ο διαγωνισμός για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη κατέστη άγονος, λόγω του υψηλού κόστους των προσφορών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη