Εκλείψεις


   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   Ηλιακή έκλειψη: ένα μεγαλειώδες φαινόμενο

Ως φαινόμενα, οι εκλείψεις -ειδικά οι ολικές ηλιακές- είναι πολύ σπάνια αλλά και πολύ εντυπωσιακά. Προσέξτε στην επόμενη εικόνα, τη στιγμή που ο δίσκος της Σελήνης, ίσος φαινομενικά με τον δίσκο του Ήλιου, καλύπτει τον Ήλιο. Τότε, παρουσιάζεται με πλήρη λαμπρότητα το ηλιακό στέμμα.

Ερωτήματα όπως το "πού οφείλονται οι εκλείψεις;", "γιατί είναι σπάνια φαινόμενα;", "ποια τα είδη των εκλείψεων;", "μπορούμε να προβλέψουμε τις εκλείψεις;" θα απαντηθούν στις επόμενες σελίδες.

Εδώ, ας περιγράψουμε το φαινόμενο όπως το παρατηρούμε στην επόμενη κινούμενη εικόνα:

ηλιακή έκλειψη