Οι φαινόμενες κινήσεις του Ήλιου από την Γη


   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   Ένα αίνιγμα


Τις γίγας γεννάται, ανδρούται δ' εις νάνον και πάλιν γηράσκει εις γίγαντ' αυξάνων;

Αίνιγμα


Απάντηση: η σκιά