Ηλιακό ρολόι


   1     2     3     4     5     6   Ηλιακό ρολόι (κατανόηση - κατασκευή)

Πηγή: sundials.gr