Η γέννηση της Σελήνης


   1     2     3     4   Η πέτρα της Γένεσης (The Genesis Rock)


Το 1971, το Apollo 15, μετέφερε από τη Σελήνη μια πέτρα κρυσταλλικής δομής, κομμάτι από την αρχική κρούστα της Σελήνης, τον "ανορθωσίτη", όπως καλείται. Ο ενθουσιασμός των αστροναυτών είναι έκδηλος στο βίντεο που ακολουθεί, καθώς η πέτρα αυτή θα αποκάλυπτε το πώς σχηματίστηκε η Σελήνη. Δίκαια λοιπόν, έλαβε το όνομα "Πέτρα της Γένεσης" (Genesis Rock).

Genesis Rock