Εφαρμογή της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12/02/2020 (ΦΕΚ τ.Β΄ 456/2020), όπως ισχύει σήμερα.

Ανάθεση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομή Α΄ Τάξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α΄ Τάξης (2η Επαναπροκήρυξη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α΄ Τάξης (Επαναπροκήρυξη)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για μετακίνηση στο πλαίσιο Διδακτικής Επίσκεψης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α΄ Τάξης

Άγονο αποτέλεσμα Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη καθηγητή στην Πάδοβα της Ιταλίας

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Β΄ Τάξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη καθηγητή στην Πάδοβα της Ιταλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Β΄ Τάξης

Ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 10 μαθητών στη Μαδρίτη της Ισπανίας

Ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 5 μαθητών στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επαναπροκήρυξη) για εκπαιδευτική εκδρομή στη Λισαβόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 10 μαθητών στη Μαδρίτη της Ισπανίας

Ανάθεση μετακίνησης προς το σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 5 μαθητών στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στη Λισαβόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακινήσεις στο πλαίσιο διδακτικών επισκέψεων

Ανάθεση πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης

Επαναπροκήρυξη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης

Ανάθεση 2 μετακινήσεων στο πλαίσιο Διδακτικών Επισκέψεων στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 μετακινήσεις στο πλαίσιο Διδακτικών Επισκέψεων

Ανάθεση οργάνωσης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας καθηγητών και πέντε μαθητών στην Κατάνια της Ιταλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 5 μαθητών στην Κατάνια της Ιταλίας

Ανάθεση οργάνωσης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας καθηγητών και πέντε μαθητών στο Lodz της Πολωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας καθηγητών και πέντε μαθητών στο Lodz της Πολωνίας

Παλαιότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας καθηγητών στην Πάδοβα (Ιταλία)

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Τάξης με βασικό προορισμό την Πάτρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Τάξης με βασικό προορισμό την Πάτρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών στη Μυρτιά στο πλαίσιο ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Šilalės r. sav. της Λιθουανίας

Ανάθεση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Λονδίνο

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Λονδίνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Λονδίνο

Ανάθεση πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης μετά από επαναπροκήρυξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης (Επαναπροκήρυξη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας 2 καθηγητών και 9 μαθητών στην Calatayud της Ισπανίας

Ανάθεση πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας καθηγητών στο San Vito dei Normanni της Ιταλίας

Ανάθεση για δυο μετακινήσεις στο πλαίσιο διδακτικών επισκέψεων στους Nομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δυο μετακινήσεις στο πλαίσιο διδακτικών επισκέψεων στους Nομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Ανάθεση μετακίνησης Ημερήσιας Διδακτικής Επίσκεψης στη Μυρτιά και τις Αρχάνες Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη στη Μυρτιά και τις Αρχάνες Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης 2 εκπαιδευτικών και 9 μαθητών στο San Vito Dei Normanni της Ιταλίας (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προθεσμία κατάθεσης προσφορών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης 2 εκπαιδευτικών και 9 μαθητών στο San Vito Dei Normanni της Ιταλίας

Ανάθεση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης 2 καθηγητών και 9 μαθητών στο San Vito Dei Normanni της Ιταλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας δύο καθηγητών στην πόλη Calatayud της Ισπανίας

Ανάθεση μετακίνησης στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Τεργέστη Ιταλίας

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) στο Καρπενήσι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) στο Καρπενήσι

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (eTwinning) στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (eTwinning) στην Αθήνα

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Βουδαπέστη και την Πράγα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουδαπέστη και την Πράγα

Ανάθεση μετακίνησης στo Βαρύπετρο Κυδωνίας και τα Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο πλαίσιο ημερησίας εκπαιδευτικής εκδρομής στo Βαρύπετρο Κυδωνίας και τα Χανιά (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον χρόνο της αξιολόγησης των προσφορών)

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στα Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στα Χανιά

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Β΄ Τάξης στην Αθήνα

Ανάθεση μετακίνησης στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην αρχαία Ελεύθερνα

Ανάθεση μετακίνησης στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Β΄ Τάξης στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην αρχαία Ελεύθερνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στη Δυτική Κρήτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή Α΄ Τάξης στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών Α΄ Τάξης στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών Α΄ - Β΄ Τάξης στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών Α΄ Τάξης στην Αθήνα

Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Ρέθυμνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Ρέθυμνο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κύπρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο

Ανάθεση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στην Αθήνα

Ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης εντός Κρήτης Διεθνικής δραστηριότητας μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετακίνησης εντός Κρήτης Διεθνικής δραστηριότητας μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Δυτική Κρήτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Δυτική Κρήτη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Ισπανία

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη ή 7ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ισπανία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5ήμερη ή 7ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ισπανία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Δυτική Κρήτη

Σύμβαση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στον Βόλο - Πήλιο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στον Βόλο - Πήλιο

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Βόλο - Πήλιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Βόλο - Πήλιο

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την επιλογή ξενοδοχείου)

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο

Ανάθεση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής με βασικό προορισμό το Ρέθυμνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή με βασικό προορισμό το Ρέθυμνο

Η μετακίνηση μαθητών στο Φόδελε ματαιώθηκε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών στο Φόδελε

Σύμβαση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Σύμβαση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Η Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο ματαιώθηκε.

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Λονδίνο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο (Επαναπροκήρυξη)

Καμία από τις προσφορές για την Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο δεν κρίθηκε συμφέρουσα· η πρόσκληση απέβη άγονη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Λονδίνο

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Αθήνα

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Σπιναλόγκα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Σπιναλόγκα

Ανάθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Ανάθεση Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Πάτρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (επαναπροκήρυξη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Πάτρα

Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη: Σύμβαση, Ασφάλιση Αστ. Ευθύνης

Ο διαγωνισμός για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη κατέστη άγονος, λόγω του υψηλού κόστους των προσφορών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Ανάθεση Πενθήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη