Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

[Με μερική επικαιροποίηση]

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ4/131 της 6ης Οκτωβρίου 1989. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους άνοιξε τις πύλες του και δέχτηκε τους πρώτους μαθητές του στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 1990 το Σχολείο στελεχώθηκε με τους πρώτους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.

Βάσει του Ν.3966/2011, το σχολείο υπέβαλε στις 19/9/2011 Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.

Στις 25/10/2011, κατατάχτηκε πρώτο στη διαδικασία αξιολόγησης, και ορίστηκε Πρότυπο Πειραματικό. Εδώ, μπορείτε να δείτε τον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, και το σχετικό Δελτίο Τύπου του σχολείου.

Τα Σχολικά Έτη 2013-14 και 2014-15 οι μαθητές του σχολείου εγγράφηκαν στην Α΄ Τάξη μετά από Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής, που διενεργήθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο, αντίστοιχα (μετά από δημόσια πρόσκληση τον Μάρτιο). Με ανάλογη διαδικασία μετεγγράφηκαν μαθητές σε κενωθείσες θέσεις τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο.

Παρά την πρωτιά του στην προαναφερθείσα αξιολόγηση, τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του, και τη μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων από όλο το νομό στη Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής κατά το παραπάνω διάστημα, από το Σχολικό Έτος 2015-16, με το κεφ. Β΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015), το σχολείο επαναχαρακτηρίστηκε απλώς Πειραματικό, καθώς δεν θεωρήθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία των χαρακτηρισμένων ως «ιστορικά Πρότυπα». Ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε συνδεδεμένο με το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, με συνέπεια να δέχεται υποχρεωτικά όλους τους αποφοίτους του Πειραματικού Γυμνασίου, και να διενεργεί κλήρωση μόνο για τυχόν κενούμενες θέσεις σε τάξεις μαθητών που είχαν εισαχθεί με κλήρωση.

Με τον Νόμο Ν4610/2019, το σχολείο παρέμεινε Πειραματικό και συνδεδεμένο με το Πειραματικό Γυμνάσιο, ενώ με τον Ν4692/2020 που επανακαθόρισε όλο το Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που ισχύει ως σήμερα, το σχολείο επαναχαρακτηρίστηκε Πρότυπο, κρατώντας ωστόσο τη σύνδεσή του με το Πρότυπο -πλέον- Γυμνάσιο Ηρακλείου. Συνεπώς, η εισαγωγή μαθητών με εξετάσεις γίνεται μόνο στο Γυμνάσιο, ενώ το σχολείο μας δέχεται αυτοδίκαια όλους τους αποφοίτους αυτού. Εξετάσεις διενεργούνται μόνο για την κάλυψη κενών που προκύπτουν σε οποιαδήποτε τάξη.

Από το σχολείο έχουν αποφοιτήσει 1.748 μαθητές στα 32 χρόνια λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν 237 μαθητές σε 10 τμήματα Γενικής Παιδείας.

Κτιριακή εγκατάσταση

Από το 1990 το σχολείο φιλοξενείται στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην περιοχή Εσταυρωμένου, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Συστεγάζεται με το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το πρώην Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κρήτης, τις εγκαταστάσεις του οποίου χρησιμοποιεί το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης και το 1ο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ο Δ.Ι.Ε.Κ.) Ηρακλείου. Διαθέτει δέκα αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής-Χημείας και Μαθηματικών, αίθουσα Ιστορίας, αίθουσα Φυσικής Αγωγής και μοιράζεται το Αμφιθέατρο και το Κλειστό Γυμναστήριο του συγκροτήματος. Στα τρία εργαστήρια, την αίθουσα Ιστορίας, το Αμφιθέατρο και σε δύο αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν διαδραστικοί πίνακες. Ο σχετικός εξοπλισμός, όπως και όλοι οι υπολογιστές του Εργαστηρίου Πληροφορικής, ανανεώθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του 2012. Σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια υπάρχει δομημένη καλωδίωση τοπικού δικτύου και ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω μητροπολιτικής Οπτικής Ίνας, και είναι εγκατεστημένοι μόνιμοι βιντεοπροβολείς.

Η στενότητα χώρων, η έλλειψη ιδιόκτητου κτιρίου, καθώς και η απουσία διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού αποτελούν μόνιμα προβλήματα του σχολείου.

Σκοπός του Πρότυπου Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020, τα Πρότυπα (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) είναι σχολικές μονάδες που ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό να συμβάλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα Π.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των Π.Σ.. Τα ΠΕΙ.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Τα Π.Σ. είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοποί των είναι ιδίως:
α) η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας προσανατολισμένων στην αυτοβελτίωση των μαθητών και την εκπαιδευτική αριστεία,
β) η ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες,
γ) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, προσανατολισμένων στην ιδέα και την πρακτική της εκπαιδευτικής αριστείας,
δ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π.,
ε) η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,
στ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης,
ζ) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,
η) η ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών των Π.Σ. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., με στόχο τη διάχυση πρακτικών εκπαιδευτικής αριστείας,
θ) η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολικών μονάδων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,
ι) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και
ια) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.

Όργανα διοίκησης των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε εθνικό επίπεδο είναι τα ίδια με τα όργανα διοίκησης των μη Πειραματικών σχολείων. Η ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων) και το ΕΠΕΣ (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) ασκούν την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των σχολείων αυτών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους.

Στελέχωση

Σήμερα, στο σχολείο, υπηρετούν με παράταση της θητείας τους, 20 καθηγητές και καθηγήτριες, καθώς και 1 μόνιμη εκπαιδευτικός, αποσπασμένη από άλλο σχολείο. Επιπλέον, 3 εκπαιδευτικοί επί θητεία από το Πρότυπο Γυμνάσιο, μαζί με 4 αναπληρωτές/τριες συμπληρώνουν μέρος του ωραρίου τους στο σχολείο. Το τρέχον διδακτικό προσωπικό συμπληρώνει η Διευθύντρια του Σχολείου, φιλόλογος - ιστορικός Μαρία Γ. Πατραμάνη, που ανέλαβε καθήκοντα στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου προεδρεύεται από τον καθηγητή του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Σπύρο Αναστασιάδη, ενώ συμμετέχουν ακόμη σε αυτό η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, Λιάνα Καλοκύρη, η Διευθύντρια του Σχολείου, και οι εκπαιδευτικοί Αντώνης Μαργαρίτης και Ειρήνη Κασσωτάκη. Αναπληρωτές των παραπάνω είναι αντίστοιχα ο αναπλ. καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Ρωμανός, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών, Αθηνά Γκινούδη, ο Υποδιευθυντής του σχολείου, και οι εκπαιδευτικοί Ανδρέας Βαρβεράκης και Μαρία Πιτσάκη.

Το σχολείο υποστηρίζει αναπληρώτρια σχολική ψυχολόγος, όμως δεν διαθέτει διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό (γραμματέα, επιστάτη, ή φύλακα) και εξυπηρετείται από επί συμβάσει καθαρίστρια μειωμένου ωραρίου.

Δραστηριότητες - Λειτουργία

Με γνώμονα της λειτουργίας του τα παραπάνω, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου συνεργάζεται στενά και διαρκώς με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το οποίο είναι συνδεδεμένο, τόσο με τα τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, όσο και με την Ιατρική Σχολή. Συνεργάζεται ακόμη με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Στο παραπάνω πλαίσιο, διοργανώνει μεγάλο αριθμό δειγματικών διδασκαλιών όλων των ειδικοτήτων για καθηγητές που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚΕΣ και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδεύει φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στα παιδαγωγικά τους μαθήματα, και συμμετέχει σε επιστημονικά και επιμορφωτικά προγράμματα των παραπάνω φορέων.

Οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν ως επιμορφωτές στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών του ΠΕΚΕΣ, σε προγράμματα επιμόρφωσης Α΄και Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, καθώς και ως εισηγητές σε επιστημονικά συνέδρια.

Το σχολείο εκδίδει ηλεκτρονική εφημερίδα, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης, Ποίησης, Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Οικονομίας) αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργούν οι ακόλουθοι όμιλοι μαθητών:

 1. Αστρονομία & Διαστημική
 2. Γλώσσα και Λογοτεχνία: Ταξιδεύοντας…
 3. Πρ(ωτ)ότυπες Δημιουργικές Εκφράσεις
 4. Διλήμματα της εποχής και καθημερινής ζωής
 5. Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
 6. Μαθηματικά Γυμνάσματα για Μικρούς και Μεγάλους
 7. Μαθηματικές Προκλήσεις στα Μαθηματικά Λυκείου
 8. Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής
 9. Πειραματική Θεμελίωση της Χημείας
 10. Πειραματισμός στις Φυσικές Επιστήμες
 11. Η Βιολογία στο εργαστήριο
 12. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 13. Κρητικά μονοπάτια
 14. Αντι-Στρες

Επίσης, στο σχολείο λειτουργούν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, διεξάγονται Προγραμμάτα Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus και eTwinning, κατακτώντας μάλιστα την ετικέτα ποιότητας Σχολείου eTwinning για ακόμη μία χρονιά.

Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η αδιάληπτη συμμετοχή στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες τόσο σε ομαδικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση, όσο και σε ατομικά αθλήματα, όπως κολύμβηση, στίβο, επιτραπέζια αντισφαίριση κτλ., με πολλές ομαδικές και ατομικές διακρίσεις.

Επιτυχίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Όλοι οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., σε τμήματα των πρώτων προτιμήσεών τους.

Σύλλογος Διδασκόντων 2021-2022

1 Πατραμάνη Γ. Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Διευθύντρια
2 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υποδιευθυντής
3 Ασημακόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 - Θεολόγος
4 Αλετράς Ζαχαρίας ΠΕ02 - Φιλόλογος
5 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος
6 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος
7 Παπακυρίτση Δήμητρα ΠΕ02 - Φιλόλογος
8 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος
9 Φιολιτάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος
10 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος
11 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός
12 Κυρέζη Ιωάννα ΠΕ03 - Μαθηματικός
13 Ναλετάκη Αθηνά ΠΕ03 - Μαθηματικός
14 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός
15 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός
16 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός
17 Κορακάκη Ελένη ΠΕ04 - Χημικός
18 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός
19 Δασκαλάκη Αικατερίνη ΠΕ04 - Βιολόγος
20 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών
21 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών
22 Τουραμπέλης Μιχαήλ ΠΕ06 - Αγγλικών
23 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών
24 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
25 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
26 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος
27 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ ΠΕ86 - Πληροφορικής

Με πλάγια γραφή οι μη υπηρετούντες με θητεία στο σχολείο.