Σχολικό Έτος 2016-17

Σχολικό Έτος 2015-16

Σχολικό Έτος 2014-15

Σχολικό Έτος 2013-14

Σχολικό Έτος 2012-13

Σχολικό Έτος 2011-12

  • Τρόποι πλοήγησης και προσανατολισμού: Μέσα και επιστημονικές αρχές (Β. Ρούσσου, Ε. Περυσινάκη)
  • «Ο Έρωτας και η Ποίηση αξεχώριστα» (Μ. Πολυχρονάκη, Δ. Περοδασκαλάκης)
  • Εκπαίδευση και μαθητική ζωή στην ελληνική κοινωνία: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (Α.Βελιδάκη)
  • Διαφήμιση: Η δύναμη και η επιρροή της (Μ.Πιτσάκη, Ο. Ρινακάκη)
     
  • Μαθηματικά και μαθηματικοί στη ζωή και στην τέχνη (Β. Ρούσσου, Ε. Περυσινάκη)
  • Με τη μαγεία του ήχου και του στίχου… (Μ. Πολυχρονάκη, Δ. Περοδασκαλάκης)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα (Α.Βελιδάκη)
  • Ζήσε το μύθο σου υγιεινά… (Μ.Πιτσάκη, Ο. Ρινακάκη)