Διακρίσεις μαθητών του σχολείου σε διαγωνισμούς.

Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε εδώ μια καταγραφή παλαιότερων συμμετοχών του σχολείου σε διαγωνισμούς (έως το 2011). Νεότερες συμμετοχές με περισσότερες λεπτομέρειες, καταγράφονται σε άλλα τμήματα του ιστότοπου αυτού.

Εγγρ. - από

Σχολ. Έτος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Διαγωνισμός

Διάκριση

1999-2000 Αντωνιάδης Αντώνιος Α Θαλής  
2001-2002 Βλαχάκης Ιωάννης Γ Θαλής  
2003-2004 Ανδρεαδάκης Στυλιανός Β Θαλής  
2003-2004 Κρασανάκης Βασίλειος Γ Θαλής  
2004-2005 Λαμπράκη Ευαγγελία Γ Θαλής  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Θαλής  
2006-2007 Φραγκούλης Ιωάννης Β Θαλής  
2006-2007 Φυσαράκη Καλλιόπη Β Θαλής  
2006-2007 Αντωνιάδης Κάρολος Γ Θαλής  
2006-2007 Τραγανίτης Παναγιώτης Γ Θαλής  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Ευκλείδης  
2006-2007 Κρασανάκης Εμμανουήλ Α Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2007-2008 Κοντάκης Μιχαήλ Α Θαλής  
2007-2008 Λουλάκη Μαρία-Εμμανουέλα Α Θαλής  
2007-2008 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Α Θαλής  
2007-2008 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Α Θαλής  
2007-2008 Κρασανάκης Εμμανουήλ Β Θαλής  
2007-2008 Καπετανάκη Γεωργία-Ιωάννα Γ Θαλής  
2007-2008 Φραγκούλης Ιωάννης Γ Θαλής  
2007-2008 Φυσαράκη Καλλιόπη Γ Θαλής  
2007-2008 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Α Ευκλείδης  
2007-2008 Κρασανάκης Εμμανουήλ Β Ευκλείδης  
2008-2009 Κοντάκης Νικόλαος Α Θαλής  
2008-2009 Παπαδημητράκης Δημήτριος Α Θαλής  
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Θαλής  
2008-2009 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Β Θαλής  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Θαλής  
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Ευκλείδης  
2008-2009 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Β Ευκλείδης  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Ευκλείδης  
2008-2009 Κρασανάκης Εμμανουήλ Γ Αρχιμήδης Β’ Βραβείο
2008-2009 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Β Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2009-2010 Κουτσαΐδης Δημήτριος Α Θαλής  
2009-2010 Παπαδημητράκης Δημήτριος Β Θαλής  
2009-2010 Ράπτης Τίτος Β Θαλής  
2009-2010 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Γ Θαλής  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Θαλής  
2009-2010 Τσαγκαράκη Εμμανουέλα Γ Ευκλείδης  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Ευκλείδης  
2009-2010 Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ Γ Αρχιμήδης Γ’ Βραβείο
2010-2011 Βάκης Μιχαήλ Α Θαλής  
2010-2011 Μπατσίδη Ελένη Α Θαλής  
2010-2011 Κρασανάκης Θεόδωρος Α Θαλής  
2010-2011 Παπαδημητράκης Δημήτριος Γ Θαλής  
2010-2011 Κρασανάκης Θεόδωρος Α Ευκλείδης  
Εγγρ/σελ
Σελ. από