Στη σελίδα αυτή αναρτάται υλικό που αφορά ή προτείνεται από την Ψυχολόγο κ. Βασιλική Κουνάλη, μέλος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του σχολείου μας.