Κλικ σε κάθε τίτλο, ώστε να ανοίξει / κλείσει το περιεχόμενό του

 • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Ισχύει από Τρίτη 27/2
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 15/2. Υπόκειται σε ενδεχόμενες αλλαγές, όποτε χρειάζεται να απουσιάσουν εκπαιδευτικοί του σχολείου, ή απαιτείται κάλυψη ωρών διδασκαλίας.
 • Αλλαγές στην ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου από το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου και η αξιολόγησή τους το σχολικό έτος 2023-24, με μια ματιά
 • Τρέχων Συνοπτικός Πίνακας 2023-24 (οι ημερομηνίες των ενδοσχολικών εξετάσεων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι κατ' αντιστοιχία με τις περσινές)
 • Παρουσίαση: Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2023-24 & οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024
 • Παρουσίαση
 • Παρουσίαση: Η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2023-24
 • Παρουσίαση
 • Παρουσίαση: Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2023-24
 • Παρουσίαση
 • Πρωτόκολλο COVID-19 - μη προσμέτρηση απουσιών
 • κλικ για πλήρες μέγεθος σε νέο/α παράθυρο/καρτέλα
 • Διαδρομή σχολικού (μισθωμένου) λεωφορείου υπεραστικού ΚΤΕΛ στον άξονα Γάζι - Τσαλικάκι - Αγ. Μαρίνα - Αμμουδάρα
 • Αφετηρία: εκκλ. Αγ. Νικολάου Γαζίου (07:??)
  στάσεις: Δημαρχείο Γαζίου, «Μυρωδικών» / απέναντι από τον δρόμο των Εργατικών Κατοικιών, Άνοδος / Τζωράκης, Φούρνος Ζερβού (είσοδος στο Τσαλικάκι), Πλατεία Αγ. Μαρίνας (Τσαλικάκι), Φούρνος Βαμβουκάκη
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου προς / από το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : ΛΟΥΛΑΚΗΣ Κωστής
  Αντιπρόεδρος : ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Ανδρέας
  Γραμματέας : ΧΟΥΛΑΚΗ Χριστιάννα
  Ταμίας : ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Μαρία
  Μέλος : ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗ Αγγελίνα
  Μέλος : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ Δήμητρα
  Μέλος : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος
  Αναπλ. Μέλος : ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ Μαρία
  Αναπλ. Μέλος : ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
 • Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
 • Επικαιροποιημένη (05/01/2023) Κ.Υ.Α. 50025/19.09.2018
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Νίκος Τζωρμπατζάκης
  Α2 Παναγιώτης Ασημακόπουλος
  Α3 Ελένη Κορακάκη
  Α4 Μαρία Φιολιτάκη
  Β1 Μανώλης Κουρούμαλης
  Β2 Στέλλα Κρουσταλλίδου
  Β3 Νίκος Ψαρομήλιγκος
  Γ1 Άννα Διπλάρη
  Γ2 Ιωάννα Κυρέζη
  Γ3 Κατερίνα Δασκαλάκη
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
 • ΥΑ 173678/ΓΔ4/22.12.2020 (ΦΕΚ Β 5787/30.12.2020), όπως ισχύει σήμερα
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Τρέχουσα Υπουργική Απόφαση 102474/Δ2/20.08.2021 (τελευταία τροποποίηση 5/9/2022)
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος (04/2024) με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Επικαιροποιημένος (04/2024) με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019, Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)
 • Ν 4692/2020: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
 • Μέρος Α΄ Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση - Κεφάλαιο Α΄ Αλλαγές Στο Σχολείο, Κεφάλαιο Δ΄ (σχετικές) Λοιπές Διατάξεις (επικαιροποιημένος έως 04/2024)
 • Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Πρότυπων των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 4692/2020 Κεφάλαιο Β΄ Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ισχύει τον 04/2024
 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη (09/2023) με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
 • Επικαιροποιημένη (09/2023) Κ.Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • Εγκύκλιος Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά (προθεσμία: 15/9)
 • Επικαιροποιημένο άρθρο 25 στην Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (προθεσμία 15/9)

Σχολικό Έτος 2022-23

 • Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων
 • Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων 2022-23
 • Τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου και η αξιολόγησή τους το σχολικό έτος 2022-23, με μια ματιά
 • Τρέχων Συνοπτικός Πίνακας
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : ΛΟΥΛΑΚΗΣ Κωστής
  Αντιπρόεδρος : ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Ανδρέας
  Γραμματέας : ΧΟΥΛΑΚΗ Χριστιάννα
  Ταμίας : ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Μαρία
  Μέλος : ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗ Αγγελίνα
  Μέλος : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ Δήμητρα
  Μέλος : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος
  Αναπλ. Μέλος : ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ Μαρία
  Αναπλ. Μέλος : ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων, κατά την τηλεκπαίδευση, όποτε αυτή ισχύει
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  1 08:30 09:10 1η ώρα 40'
  09:10 09:20 1ο διάλειμμα 10'
  2 09:20 10:00 2η ώρα 40'
  10:00 10:10 2ο διάλειμμα 10'
  3 10:10 10:50 3η ώρα 40'
  10:50 11:00 3ο διάλειμμα 10'
  4 11:00 11:40 4η ώρα 40'
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10'
  5 11:50 12:30 5η ώρα 40'
  12:30 12:40 5ο διάλειμμα 10'
  6 12:40 13:20 6η ώρα 40'
  13:20 13:30 6ο διάλειμμα 10'
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40'
 • Ενεργοποίηση §4, άρθρ. 24, YA 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Ενεργοποίηση §4, άρθρ. 24, YA 79942/ΓΔ4/21.05.2019
  Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως 5 εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής.
  Μαζί με τη σχετική πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, απαιτείται αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα.
  Ισχύς: Νοέμβριος 2022 - Μάρτιος 2023
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 09/01
 • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Ισχύει από 09/01, σε συμφωνία με το αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
 • Επικαιροποιημένη (05/01/2023) Κ.Υ.Α. 50025/19.09.2018
 • Παρουσίαση: Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2022-23 & οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023
 • Παρουσίαση
 • Παρουσίαση: Η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2022-23
 • Παρουσίαση
 • Παρουσίαση: Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2022-23
 • Η παρουσίαση στην ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς της 2/11
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Μαρία Φιολιτάκη
  Α2 Παναγιώτης Ασημακόπουλος
  Α3 Ελένη Κορακάκη
  Β1 Νίκος Τζωρμπατζάκης
  Β2 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Β3 Δήμητρα Παπακυρίτση
  Γ1 Ειρήνη Κασσωτάκη
  Γ2 Νίκος Ψαρομήλιγκος
  Γ3 Ιωάννα Κυρέζη
  Γ4 Άννα Διπλάρη
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Διαδρομή σχολικού (μισθωμένου) λεωφορείου υπεραστικού ΚΤΕΛ στον άξονα Γάζι - Τσαλικάκι - Αγ. Μαρίνα - Αμμουδάρα
 • Αφετηρία: εκκλ. Αγ. Νικολάου Γαζίου (07:45), στάσεις: Δημαρχείο Γαζίου, Εργατικές Κατοικίες, Τζωράκης, Φούρνος Ζερβού (είσοδος στο Τσαλικάκι), Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Φούρνος Βαμβουκάκη
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου προς το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου από το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
 • ΥΑ 173678/ΓΔ4/22.12.2020 (ΦΕΚ Β 5787/30.12.2020), όπως ισχύει σήμερα
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Τρέχουσα Υπουργική Απόφαση 102474/Δ2/20.08.2021 (τελευταία τροποποίηση 5/9/2022)
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος (11/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Επικαιροποιημένος (09/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019, Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)
 • Ν 4692/2020: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
 • Μέρος Α΄ Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση - Κεφάλαιο Α΄ Αλλαγές Στο Σχολείο, Κεφάλαιο Δ΄ (σχετικές) Λοιπές Διατάξεις (επικαιροποιημένος έως 05/2022)
 • Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Πρότυπων των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 4692/2020 Κεφάλαιο Β΄ Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ισχύει σήμερα (05/2022)
 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη (02/09/2022) με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
 • Επικαιροποιημένη (11/08/2022) Κ.Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • Εγκύκλιος Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά (προθεσμία: 16/9)
 • Επικαιροποιημένο άρθρο 25 στην Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (προθεσμία 16/9)

Σχολικό Έτος 2021-22

 • Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων
 • Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων 2021-22
 • Λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και λοιπών εκπαιδευτικών δομών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022, και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19
 • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9.9.2021 στο ΦΕΚ Β΄ 4187/2021, και ευρετηριασμένη, σε πιο αναγνώσιμη μορφή)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει 16-19/5
 • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Νέο (από 14/2) Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.
  Προσοχή! Βάσει των τρεχουσών υγειονομικών διατάξεων, για την προσέλευση γονέων & κηδεμόνων απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους, ως επισκεπτών του σχολείου, στην πλατφόρμα EDUPASS, καθώς και η επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης από νόσηση, ή αρνητικού τεστ έως 24 ωρών.
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : ΛΟΥΛΑΚΗΣ Κωστής
  Αντιπρόεδρος : ΑΘΗΤΑΚΗ Μαρία
  Γραμματέας : ΧΟΥΛΑΚΗ Χριστιάνα
  Ταμίας : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μαρία
  Μέλος : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόρης
  Μέλος : ΜΠΑΓΙΟΥΡΟΥΚΗ Γεωργία
  Μέλος : ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Γιώργης
  Αναπλ. Μέλος : ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ Γιώργης
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων, δια ζώσης, λόγω μέτρων πανδημίας
 •   Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη
  08:15-08:30 1η ώρα 1η ώρα 1η ώρα
  08:30-08:45
  08:45-09:00
  09:00-09:15 1ο Διάλειμμα 2η ώρα 2η ώρα
  09:15-09:30 2η ώρα
  09:30-09:45
  09:45-10:00 1ο Διάλειμμα 1ο Διάλειμμα
  10:00-10:15 3η ώρα 3η ώρα 3η ώρα
  10:15-10:30
  10:30-10:45
  10:45-11:00 2ο Διάλειμμα 4η ώρα 4η ώρα
  11:00-11:15 4η ώρα
  11:15-11:30
  11:30-11:45 2ο Διάλειμμα 2ο Διάλειμμα
  11:45-12:00 5η ώρα 5η ώρα 5η ώρα
  12:00-12:15
  12:15-12:30
  12:30-12:45 3ο Διάλειμμα 6η ώρα 6η ώρα
  12:45-13:00 6η ώρα
  13:00-13:15
  13:15-13:30 3ο Διάλειμμα 3ο Διάλειμμα
  13:30-13:45 7η ώρα 7η ώρα 7η ώρα
  13:45-14:00
  14:00-14:10

 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων, κατά την τηλεκπαίδευση
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  1 08:30 09:10 1η ώρα 40'
  09:10 09:20 1ο διάλειμμα 10'
  2 09:20 10:00 2η ώρα 40'
  10:00 10:10 2ο διάλειμμα 10'
  3 10:10 10:50 3η ώρα 40'
  10:50 11:00 3ο διάλειμμα 10'
  4 11:00 11:40 4η ώρα 40'
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10'
  5 11:50 12:30 5η ώρα 40'
  12:30 12:40 5ο διάλειμμα 10'
  6 12:40 13:20 6η ώρα 40'
  13:20 13:30 6ο διάλειμμα 10'
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40'
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου προς το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου από το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Ενημέρωση από το Αστικό ΚΤΕΛ
 • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
 • ΥΑ 173678/ΓΔ4/22.12.2020 (ΦΕΚ Β 5787/30.12.2020), όπως ισχύει σήμερα
 • Τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου και η αξιολόγησή τους το σχολικό έτος 2021-22, με μια ματιά
 • Τρέχων Συνοπτικός Πίνακας
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Τρέχουσα Υπουργική Απόφαση 102474/Δ2/20.08.2021
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος (11/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Επικαιροποιημένος (09/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019, Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)
 • Ν 4692/2020: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
 • Μέρος Α΄ Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση - Κεφάλαιο Α΄ Αλλαγές Στο Σχολείο, Κεφάλαιο Δ΄ (σχετικές) Λοιπές Διατάξεις (επικαιροποιημένος έως 05/2022)
 • Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Πρότυπων των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 4692/2020 Κεφάλαιο Β΄ Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ισχύει σήμερα (05/2022)
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Μαρία Φιολιτάκη
  Α2 Ελένη Κορακάκη
  Α3 Αθηνά Ναλετάκη
  Β1 Δήμητρα Παπακυρίτση
  Β2 Ιωάννα Κυρέζη
  Β3 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Β4 Ζαχαρίας Αλετράς
  Γ1 Νίκος Τζωρμπατζάκης
  Γ2 Νίκος Ψαρομήλιγκος
  Γ3 Παναγιώτης Ασημακόπουλος

 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη (24/06/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • Εγκύκλιος Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά (προθεσμία: 17/9)
 • Επικαιροποιημένο άρθρο 25 Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (προθεσμία 17/9)

Σχολικό Έτος 2020-21

[Παρουσίαση] Γενικό Λύκειο 2020-21: Μαθήματα, Βαθμολόγηση, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια


για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το "κουμπί" ⤢ δεξιά 
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών διά ζώσης (με τις ώρες Ψυχολόγου)
 • Ισχύει από Δευτέρα 7/6. Οι ώρες Ψυχολόγου εμφανίζονται σε γκρι φόντο.
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων, δια ζώσης, λόγω μέτρων πανδημίας
 •   Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη
  08:15-08:30 1η ώρα 1η ώρα 1η ώρα
  08:30-08:45
  08:45-09:00
  09:00-09:15 1ο Διάλειμμα 2η ώρα 2η ώρα
  09:15-09:30 2η ώρα
  09:30-09:45
  09:45-10:00 1ο Διάλειμμα 1ο Διάλειμμα
  10:00-10:15 3η ώρα 3η ώρα 3η ώρα
  10:15-10:30
  10:30-10:45
  10:45-11:00 2ο Διάλειμμα 4η ώρα 4η ώρα
  11:00-11:15 4η ώρα
  11:15-11:30
  11:30-11:45 2ο Διάλειμμα 2ο Διάλειμμα
  11:45-12:00 5η ώρα 5η ώρα 5η ώρα
  12:00-12:15
  12:15-12:30
  12:30-12:45 3ο Διάλειμμα 6η ώρα 6η ώρα
  12:45-13:00 6η ώρα
  13:00-13:15
  13:15-13:30 3ο Διάλειμμα 3ο Διάλειμμα
  13:30-13:45 7η ώρα 7η ώρα 7η ώρα
  13:45-14:00
  14:00-14:10
 • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 25/01)
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων, κατά την τηλεκπαίδευση
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  1 08:30 09:10 1η ώρα 40'
  09:10 09:20 1ο διάλειμμα 10'
  2 09:20 10:00 2η ώρα 40'
  10:00 10:10 2ο διάλειμμα 10'
  3 10:10 10:50 3η ώρα 40'
  10:50 11:00 3ο διάλειμμα 10'
  4 11:00 11:40 4η ώρα 40'
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10'
  5 11:50 12:30 5η ώρα 40'
  12:30 12:40 5ο διάλειμμα 10'
  6 12:40 13:20 6η ώρα 40'
  13:20 13:30 6ο διάλειμμα 10'
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40'
 • Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας
 • Κανονισμός λειτουργίας
 • Κανονισμός Σχολικής Ζωής
 • Ισχύει για το Σχολικό Έτος 2020-21
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Μαρία Φιολιτάκη
  Α2 Κατερίνα Δασκαλάκη
  Α3 Άννα Διπλάρη
  Α4 Ελένη Κορακάκη
  Β1 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Β2 Μανώλης Κουρούμαλης
  Β3 Ειρήνη Περυσινάκη
  Γ1 Νίκος Ψαρομήλιγκος
  Γ2 Νίκος Τζωρμπατζάκης
  Γ3 Παναγιώτης Ασημακόπουλος

 • Τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου και η αξιολόγησή τους το σχολικό έτος 2020-21, με μια ματιά
 • Συνοπτικός Πίνακας
 • Ν 4692/2020: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
 • Μέρος Α΄ Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση - Κεφάλαιο Α΄ Αλλαγές Στο Σχολείο, Κεφάλαιο Δ΄ (σχετικές) Λοιπές Διατάξεις
 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη (01/06/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Νέα Υπουργική Απόφαση 125708/Δ2/21.09.2020
 • Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής…
 • ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 (ΦΕΚ Β΄ τ. 643/2020), όπως ισχύει σήμερα (τελευταία τροποποίηση: 28/05/2021)
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Επικαιροποιημένος (03/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019, Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος (03/2021) με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013
 • Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 4692/2020 Κεφάλαιο Β΄ Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ισχύει σήμερα (03/2021)
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου προς Πρότυπα Σχολεία (Αναχώρηση από το αεροδρόμιο στις 07:00)

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:00) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Σκεπετζή - Κνωσού - ύψος ΛΗΤΩ / Πάρκο Μ. Ασίας - Θ. Σκουλά - Ευμαθίου - Ανθέων - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:30) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - Μεν. Παρλαμά - Αθητάκη - ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. - Πρότυπα Σχολεία
  Προσοχή, απεικονίζεται η διαδρομή, όχι οι στάσεις! Εκτυπώσιμο αρχείο pdf
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου από Πρότυπα Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Πρότυπα Σχολεία - ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. - Αθητάκη - Μεν. Παρλαμά - Μεσσαράς - Χριστομιχάλη Ξυλούρη - Λίμνης Κουρνά - Στρυμώνος -Λεβήνου - Α. Παπανδρέου - Ατλαντίδος - Παναγίτσα - Ιερολοχιτών - Πλατεία Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Ιτάνου - Φιλελλήνων - Σκεπετζή - Πιτσουλάκη - Στησιχώρου - Κνωσού - Θ. Σκορδαλού - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ανθέων - Ευμαθίου - Θ. Σκουλά - Κνωσού - Αντιστάσεως - Ικάρου - Αεροδρόμιο
  Προσοχή, απεικονίζεται η διαδρομή, όχι οι στάσεις! Εκτυπώσιμο αρχείο pdf
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • Εγκύκλιος Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Διαδικασία Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά (νέα προθεσμία: 21/9)
 • Εγκύκλιος Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020 (νέα προθεσμία: 21/9)

Σχολικό Έτος 2019-20

 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • Εγκύκλιος Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : Ιωάννης Ρωμανός
  Αντιπρόεδρος : Εύα Σολάκη
  Γραμματέας : Βαγγέλης Πλεξουσάκης
  Ταμίας : Ιωάννα Καλλέργη
  Μέλος : Γιάννης Πατεράκης
  Μέλος : Στέλλα Κουκουλάκη
  Μέλος : Ήβη Σπανάκη
  Αναπλ. Μέλος : Θεοδώρα Μελιτσοπούλου
  Αναπλ. Μέλος : Φλωρεντία Μιλτιάδου
  Αναπλ. Μέλος : Ντίνα Σιταρά
 • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 07/10)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει για 9/6 και 10/6
 • H υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους μαθητές
 • Έγγραφα σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Διαβάστε κι αυτό.
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Παναγιώτης Αμβροσιάδης
  Α2 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Α3 Μαριετίνα Μενεγάτου
  Β1 Μαρία Πιτσάκη
  Β2 Άννα Διπλάρη
  Β3 Γεώργιος Σαμουράκης
  Γ1 Εμμανουήλ Κουρούμαλης
  Γ2 Μαρίνα Τουπογιάννη
  Γ3 Άννα Τσακιρέλη
  Γ4 Ανδρέας Βαρβεράκης

 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21.05.2019
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
 • Επικαιροποιημένη Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Επικαιροποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70/07.05.2019), Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013 (επίκεινται αλλαγές για την κατάργηση των Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης)
 • Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος Ν4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/07.05.2019), Μέρος Γ΄: Πειραματικά σχολεία, όπως ισχύει σήμερα (επίκειται νέο θεσμικό πλαίσιο)
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου για τα Πειραματικά Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:05) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πειραματικά Σχολεία
  Προσοχή, απεικονίζεται η διαδρομή, όχι οι στάσεις! Εκτυπώσιμο αρχείο pdf
 • Διαδικασία Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά (οριστική προθεσμία: 20/9)
 • Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-01-2015 (οριστική προθεσμία: 20/9)

Σχολικό Έτος 2018-19

 • Πλήρωση κενών - κενούμενων θέσεων 2019-20 στην Α΄ Τάξη
 • Αποτελέσματα Κληρώσεων της 24/06/2019
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 15/04
 • Εβδομαδιαία και μηνιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Αλλαγή στη διαδικασία και τον τόπο της μηνιαίας ενημέρωσης
 • Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 15/04)
 • Εξεταζόμενα μαθήματα στις Γραπτές Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις 2018-19
  • Α΄ ΤΑΞΗ
   1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
   2-3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (τρίωρη συνεξέταση)
   4. Ιστορία
   5. Άλγεβρα
   6. Γεωμετρία
   7. Φυσική
   8. Χημεία
   9. Πολιτική Παιδεία
  • Β΄ ΤΑΞΗ
   1-2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (τρίωρη συνεξέταση)
   3. Ιστορία
   4. Βιολογία
   5. Άλγεβρα (μόνο οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
   5. Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)
   6-7. Τα 2 μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
  • Γ΄ ΤΑΞΗ
   1-2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (τρίωρη συνεξέταση)
   3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
   4. Ιστορία
   5. Βιολογία
 • H υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους μαθητές
 • Έγγραφα σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Διαβάστε κι αυτό.
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Άννα Διπλάρη
  Α2 Ειρήνη Περυσινάκη
  Α3 Δημήτριος Τσόχας
  Β1 Μαρία Πιτσάκη
  Β2 Μαριετίνα Μενεγάτου
  Β3 Ιωάννα Μούντριζα
  Β4 Γεώργιος Χατζησάββας
  Γ1 Ειρήνη Κασσωτάκη
  Γ2 Γεώργιος Σαμουράκης
  Γ3 Μαρίνα Τουπογιάννη

 • Αποτελέσματα διαδικασίας πλήρωσης κενών / κενούμενων θέσεων 2018-19 στη Β΄ και Γ΄ Τάξη
 • Πρακτικό διαδικασίας πλήρωσης κενών / κενούμενων θέσεων 2018-19 στη Β΄ και Γ΄ Τάξη
 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικαιροποιημένη με όλες τις τροποποιήσεις Υ.Α.10645/ΓΔ4/22.01.2018
 • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
 • Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου
 • Επικαιροποιημένο με όλες τις τροποποιήσεις Π.Δ. 46/2016
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Επικαιροποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις Νόμος 4186/2013
 • Επικαιροποιημένο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 329 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86), το άρθρο 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α 193), το άρθρο 60 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258), τα άρθρα 10-15 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α 50), το άρθρο 5 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18), το άρθρο 45 παρ.4 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), το άρθρο 97 του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α 59)
 • Διαδικασία Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά
 • Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-01-2015 (οριστική προθεσμία: 20/9)
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : Εύα Σολάκη
  Αντιπρόεδρος : Άννα Φραγκάκη
  Γραμματέας : Χριστιάνα Διβινή
  Ταμίας : Νίκη Γούναρη
  Μέλος : Μαρία Γιαλούση
  Μέλος : Φλωρεντία Μιλτιάδου
  Μέλος : Κώστας Νταλαμπέκης
  Αναπλ. Μέλος : Ελένη Καστρινάκη
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου για τα Πειραματικά Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:05) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πειραματικά Σχολεία

Σχολικό Έτος 2017-18

 • Αποτελέσματα Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2018-19 στην Α΄ Τάξη
 • Πρακτικό Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2018-19 στην Α΄ Τάξη
 • Πρόσκληση στην κλήρωση για την πλήρωση κενών θέσεων εγγραφής στην Α΄ Τάξη, και την κατάρτιση καταλόγων επιλαχόντων, σχολικού έτους 2018-19
 • H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου την Παρασκευή 22/6 στις 11:00 π.μ.,, βάσει του Κεφαλαίου Δ της ΥΑ 30813/Δ6/23-2-2018 (ΦΕΚ 810 τ. Β΄/7-3-2018). Παρακαλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες των 11 αγοριών και 18 κοριτσιών που έχουν το σχετικό δικαίωμα να προσέλθουν.
 • Ηλεκτρονική εγγραφή - ανανέωση εγγραφής σε όλα τα Λύκεια
 • Ενημέρωση για τη νομοθεσία και τη διαδικασία
 • Εισαγωγή Μαθητών σχολ. έτους 2018-19 - Προθεσμία: 14/5 Αφορά τελειόφοιτους Πειραμ. Γυμνασίου, και μη
 • Πρόσκληση - Δελτίο Τύπου, Διαδικασία, Ηλεκτρονική αίτηση, Υπουργ. Απόφαση
 • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υ.Α.10645/ΓΔ4/22.01.2018 (ΦΕΚ 120 τ. Β΄/23.01.2018)
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου
 • Π.Δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄ /22.4.2016), με τροποποιήσεις από άρθρο 33 παρ. 1, 2 και 3 Ν.4452/2017, άρθρο 1 Π.Δ. 8/2017 και άρθρο 34 Ν.4521/2018
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 22/01
 • Εβδομαδιαία και μηνιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 22/01)
 • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόεδρος : Εύα Σολάκη
  Αντιπρόεδρος : Άννα Φραγκάκη
  Γραμματέας : Χριστιάνα Διβινή
  Ταμίας : Νίκη Γούναρη
  Μέλος : Μαρία Γιαλούση
  Μέλος : Φλωρεντία Μιλτιάδου
  Μέλος : Κώστας Νταλαμπέκης
  Αναπλ. Μέλος : Νίκος Τζαγκαράκης
  Αναπλ. Μέλος : Ελένη Καστρινάκη
 • Τετάρτη 29/11, 19:00 στο Αμφιθέατρο του σχολείου: Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και Εκλογές Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πρόσκληση συμμετοχής, που δόθηκε σε όλους τους μαθητές
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Γενικό Λύκειο: Μαθήματα, Βαθμολόγηση Μαθητών, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2017-2018)
 • Παρουσίαση, στην ενημερωτική συνάντηση της 6/11. Προτιμήστε να την καταβιβάσετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να την προβάλετε σε πλήρη οθόνη, όπως θα σας ζητηθεί.
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4186 /2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17.9.2013), με τροποποιήσεις από άρθρα στους νόμους Ν. 4218/2013, Ν.4229/2014, Ν.4264/2014, Ν.4275/2014, Ν.4310/2014, Ν.4326/2015, Ν.4327/2015, Ν.4342/2015, Ν.4351/2015, Ν.4485/2017, κλπ.
 • Επιστολή του Διευθυντή προς τους Γονείς και Κηδεμόνες - Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση
 • 26/10/2017
 • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
 • Τρίπτυχο 2017-2018
 • H υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους μαθητές
 • Έγγραφα σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Διαβάστε κι αυτό.
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Άννα Τσακιρέλη
  Α2 Ανδρέας Βαρβεράκης
  Α3 Μαρία Πιτσάκη
  Α4 Γεώργιος Χατζησάββας
  Β1 Μαριετίνα Μενεγάτου
  Β2 Νικόλαος Ψαρομήλιγκος
  Β3 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Γ1 Παναγιώτης Αμβροσιάδης
  Γ2 Μαρία Πολυχρονάκη
  Γ3 Μαρίνα Τουπογιάννη

 • Διαδικασία Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά
 • Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-01-2015 (οριστική προθεσμία: 20/9)
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου για τα Πειραματικά Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:15) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πειραματικά Σχολεία

Σχολικό Έτος 2016-17

 • Αποτελέσματα Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2017-18 στην Α΄ Τάξη
 • Πρακτικό Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2017-18 στην Α΄ Τάξη
 • Πρόσκληση στην κλήρωση για την πλήρωση κενών θέσεων εγγραφής στην Α΄ Τάξη, και την κατάρτηση καταλόγων επιλαχόντων, σχολικού έτους 2017-18
 • H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου την Τρίτη 20/6 στις 12:00 το μεσημέρι,, βάσει του Κεφαλαίου Δ της ΥΑ 63619/Δ6/13-4-2017 (ΦΕΚ 1367 τ. Β΄/21-4-2017). Παρακαλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες των 5 αγοριών και 15 κοριτσιών που έχουν το σχετικό δικαίωμα να προσέλθουν.
 • Εισαγωγή Μαθητών σχολ. έτους 2017-18. Αφορά τελειόφοιτους Πειραμ. Γυμνασίου, και μη - Προθεσμία: 19/5
 • Δελτίο Τύπου - Διαδικασία - Υπουργ. Απόφαση - Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εβδομαδιαία και μηνιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 20/02)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 24/4
 • Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για την παρέλαση (Προθεσμία)
 • Το απόκομμα να επιστραφεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τη Δευτέρα 24/10.
 • Επιστολή του Διευθυντή προς τους Γονείς και Κηδεμόνες
 • 10/10/2016
 • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
 • Τρίπτυχο 2016-2017
 • H υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους μαθητές
 • Έγγραφα σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Διαβάστε κι αυτό.
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Ειρήνη Γωνιανάκη
  Α2 Εμμανουήλ Κουρούμαλης
  Α3 Άννα Διπλάρη
  Β1 Παναγιώτης Αμβροσιάδης
  Β2 Μαρία Πολυχρονάκη
  Β3 Γεώργιος Σαμουράκης
  Γ1 Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος
  Γ2 Ειρήνη Περυσινάκη
  Γ3 Μαρία Πιτσάκη

 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου για τα Πειραματικά Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:15) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πειραματικά Σχολεία
 • Διαδικασία Απαλλαγής σπό τα Θρησκευτικά
 • Εγκύκλιος (σε ισχύ ακόμη, τη απουσία νεωτέρας) 12773/Δ2/23-01-2015 (οριστική προθεσμία: 20/9)
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2015-16
 • Νίκος Τσαγκαράκης Πρόεδρος
  Τόνια Βενέρη Αντιπρόεδρος
  Άννα Τσαφαντάκη Γραμματέας
  Λουκία Λοππινέ Ταμίας
  Άννα Αλεξάκη Κοσμαδάκη Μέλος
  Ηλίας Κιαμούρης Μέλος
  Ιφιγένεια Μανουρά Μέλος
     
  Νίκη Γούναρη Αναπλ. Μέλος
  Μαρία Ζαχαριουδάκη Μαλλιαράκη Αναπλ. Μέλος
  Ευθύμης Παπαδόπουλος Αναπλ. Μέλος

Σχολικό Έτος 2015-16

 • Αποτελέσματα Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2016-17 στην Α΄ Τάξη
 • Πρακτικό Κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων 2016-17 στην Α΄ Τάξη
 • Πρόσκληση στην Κλήρωση για την πλήρωση κενών θέσεων εγγραφής στην Α΄ Τάξη, και την κατάρτηση καταλόγων επιλαχόντων, σχολικού έτους 2016-17
 • H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου την Τετάρτη 22/6 στις 11:00 π.μ., βάσει του Κεφαλαίου Δ της ΥΑ 47381/Δ6/21-3-2016 (ΦΕΚ 847 τ. Β΄/30-3-2016). Παρακαλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες των 19 αγοριών και 24 κοριτσιών που έχουν το σχετικό δικαίωμα να προσέλθουν.
 • Οριστικός κατάλογος υποψηφίων που αιτούνται εγγραφή στην Α΄ Τάξη για το σχολ. έτος 2016-17
 • Ο κατάλογος περιλαμβάνει 69 τελειόφοιτους του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου που εγγράφονται αυτοδίκαια, και 43 υποψηφίους από άλλα σχολεία που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση της 22/6/2016 για 3 κενές θέσεις.
 • Προκαταρκτικός κατάλογος υποψηφίων που αιτούνται εγγραφή στην Α΄ Τάξη για το σχολ. έτος 2016-17
 • Ο κατάλογος έχει υποστεί αρχικές διορθώσεις. Οι γονείς των υποψηφίων παρακαλούνται να υποδείξουν συμπληρωματικές διορθώσεις μέχρι τις 25/5 στις 12:00.
 • Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου
 • Το φρέσκο Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 (ΦΕΚ 74 τ.Α΄/2016) που αντικαθιστά το θρυλικό ΠΔ60/2006.
 • Εισαγωγή Μαθητών σχολ. έτους 2016-17
 • Απόσπασμα Υπουργικής Απόφασης. Αφορά τελειόφοιτους Πειραματικού Γυμνασίου, και μη - Προθεσμία: 13/5 - Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εβδομαδιαία και μηνιαία ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων (ισχύει από 10/03/16)
 • Έλεγχοι Επίδοσης 1ου Τετραμήνου
 • Θα δοθούν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου - Προγραμματισμός ημέρας
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών
 • Ισχύει από 01/02/2016
  Δεν περιλαμβάνονται προσωρινές μεταβολές λόγω απουσιών διδασκόντων
 • Ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων
 • α/α Έναρξη Λήξη Περιγραφή Διάρκεια
  0 08:10 08:15 Πρωινή συγκέντρωση 05’
  1 08:15 09:00 1η ώρα 45’
  09:00 09:05 1ο διάλειμμα 05’
  2 09:05 09:50 2η ώρα 45’
  09:50 10:00 2ο διάλειμμα 10’
  3 10:00 10:45 3η ώρα 45’
  10:45 10:55 3ο διάλειμμα 10’
  4 10:55 11:40 4η ώρα 45’
  11:40 11:50 4ο διάλειμμα 10’
  5 11:50 12:35 5η ώρα 45’
  12:35 12:40 5ο διάλειμμα 05’
  6 12:40 13:25 6η ώρα 45’
  13:25 13:30 6ο διάλειμμα 05’
  7 13:30 14:10 7η ώρα 40’

 • Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 ερωτήσεις
 • Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου
 • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • ΥΑ Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015
 • Θέματα απόλυσης μαθητών
 • N.4351/2015, άρθρο 40
 • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
 • Τρίπτυχο 2015-2016
 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Νίκος Τσαγκαράκης Πρόεδρος
  Τόνια Βενέρη Αντιπρόεδρος
  Άννα Τσαφαντάκη Γραμματέας
  Λουκία Λοππινέ Ταμίας
  Άννα Αλεξάκη Κοσμαδάκη Μέλος
  Ηλίας Κιαμούρης Μέλος
  Ιφιγένεια Μανουρά Μέλος
     
  Νίκη Γούναρη Αναπλ. Μέλος
  Μαρία Ζαχαριουδάκη Μαλλιαράκη Αναπλ. Μέλος
  Ευθύμης Παπαδόπουλος Αναπλ. Μέλος
 • Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
 • Πρόσκληση
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Αλέξανδρος Συγκελάκης
  Α2 Αικατερίνη Κουμάκη
  Α3 Άννα Διπλάρη
  Β1 Νικόλαος Ψαρομήλιγκος
  Β2 Βαρβάρα Ρούσσου
  Β3 Γεώργιος Χατζησάββας
  Γ1 Ειρήνη Κασσωτάκη
  Γ2 Ανδρέας Βαρβεράκης
  Γ3 Γεώργιος Σαμουράκης

 • N.4351/2015: Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών
 • H υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους μαθητές
 • Όροι Χρήσης
  Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
  Αίτηση (από γονείς) Γνωστοποίησης στοιχείων μαθητικού λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  Διαβάστε εδώ αναλυτικότερα
 • Διαδικασία Απαλλαγής σπό τα Θρησκευτικά
 • Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-01-2015 (οριστική προθεσμία: 20/9)
 • Αποτελέσματα γραπτής δοκιμασίας για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 2015-16 στη Β΄ Τάξη
 • Σειρά κατάταξης
 • Αποτελέσματα κλήρωσης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 2015-16 στην Α΄ Τάξη
 • Πρακτικό Κλήρωσης
 • Πλήρωση κενούμενων θέσεων 2015-16
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Ειδική διαδρομή αστικού λεωφορείου για τα Πειραματικά Σχολεία

 •   Προβολή του χάρτη σε πλήρες παράθυρο με κλικ στο εικονίδιο [   ], πάνω δεξιά
  Αεροδρόμιο (07:15) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πρότυπα Πειραματικά
 • Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015−2016
 • Υ.Α. 77446/Δ6/15-5-2015 (ΦΕΚ 910 τ. Β΄/19-5-2015)
 • Επικαιροποιημένο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 329 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α΄/11-4-2012), το άρθρο 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013), το άρθρο 60 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ.Α΄/8-12-2014), και τα άρθρα 10-15 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α 50 14.5.2015)
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Ο Νόμος για το «Νέο Λύκειο» με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, όπως ισχύει σήμερα -περιλαμβάνονται και οι τροποποιήσεις από το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015)
 • Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015)
 • Το Γενικό Λύκειο και η Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά το Ν. 4327/2015
 • Παρουσίαση από τον Π. Γεωργιάδη, Καθηγητή Πληροφορικής και Υποδιευθυντή του σχολείου του Ν.4186/2013, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 77451/Δ2/15-5-2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 862/15.5.2015) (αφορά μαθητές και των τριών Τάξεων)

Σχολικό Έτος 2014-15

Σχολικό Έτος 2013-14

Σχολικό Έτος 2012-13

Σχολικό Έτος 2011-12

 • Επιστολή προς τους Γονείς και Κηδεμόνες
 • 28/11/2011
 • Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
 • Νόμος 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011)
 • Πρόγραμμα συνάντησης γονέων & κηδεμόνων με τους διδάσκοντες
 • Φοίτηση μαθητών - Δικαιολόγηση απουσιών
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Στάμου Μαρία
  Α2 Περυσινάκη Ειρήνη
  Α3 Βερεράκη Σοφία
  Α4 Περοδασκαλάκης Δημήτριος
  Β1 Σπυροπούλου Μαρία
  Β2 Ρούσσου Βαρβάρα
  Β3 Κελεφιώτης Δημήτριος
  Γ1 Μανδαλάκη Αικατερίνη
  Γ2 Πολυχρονάκη Μαρία
  Γ3 Βελιδάκη Αντιγόνη

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κενές θέσεις μαθητών

Σχολικό Έτος 2010-11

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Τετραμήνου
 • Φοίτηση μαθητών - Δικαιολόγηση απουσιών
 • Υπεύθυνοι τμημάτων (και απουσιών)
 • Α1 Μανδαλάκη Αικατερίνη
  Α2 Κουμάκη Αικατερίνη
  Α3 Στάμου Μαρία
  Β1 Βελιδάκη Αντιγόνη
  Β2 Πατραμάνη Μαρία
  Β3 Περυσινάκη Ειρήνη
  Γ1 Τερδήμου Μαρία
  Γ2 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ
  Γ3 Πολυχρονάκη Μαρία

 • Πρόγραμμα συνάντησης γονέων & κηδεμόνων με τους διδάσκοντες
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1ου Τετραμήνου