Παρακολουθήστε στη σελίδα αυτή ανακοινώσεις που αφορούν τις Γενικές Εξετάσεις. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να ανοίξουν τα αντίστοιχα έγγραφα.
Συμβουλευτείτε επίσης το σχετικό τμήμα (κλικ στην πλευρική επιλογή Γενικό Λύκειο) του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και τις ανακοινώσεις του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου.

Όλες οι χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες για το μηχανογραφικό ΓΕΛ 2024 σε ένα διαρκώς ενημερωνόμενο διαδραστικό φύλλο (με συνολικούς ανά τμήμα/σχολή αριθμούς εισακτέων): https://bit.ly/mhx2024.
👉 Από το μενού Δεδομένα/Data, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Ταξινόμησης / Sort sheet και Προβολής φίλτρου / Filter view, για να εντοπίσετε οποιαδήποτε πληροφορία

Παρουσίαση: Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 2023-24 & οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 (ΦΕΚ Β΄ τ. 643/2020): Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής…, όπως ισχύει σήμερα (τελευταία τροποποίηση: 19.01.2023)

Αναζήτηση θεμάτων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Πρόγραμμα Προαγωγικών & Απολυτήριων Εξετάσεων

ΥΑ Φ.253/155439/Β6/16.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2544/2009): Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

15/05/2024: Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων (προθεσμία: 23/5

14/05/2024: ΥΑ Φ.253.1/49192/Α5/14.5.2024: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

26/03/2024: Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

12/03/2024: Προκήρυξη Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (προθεσμίες)

08/03/2024: Προσφορά των ναυτιλιακών εταιρειών για τη μετακίνηση υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών κλπ. Σχολών: Μινωικές Γραμμές, ΑΝΕΚ/Attica Group

13/02/2024: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ, έτους 2024 (προθεσμίες)

26/01/2024: Προκήρυξη για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (προθεσμίες)

19/01/2024: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Ακαδ. Έτους 2023-24 – Οδηγίες για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)) (προθεσμίες)

29/11/2023: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή (μαθητών και αποφοίτων) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024

Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας και διαβάζουμε προσεκτικά με τη σειρά τα παρακάτω 6 έγγραφα. Συμπληρώνουμε με στιλό προσεκτικά, βάσει των οδηγιών, και υπογράφουμε την Αίτηση-Δήλωση (4), και εφόσον μας αφορά, την Αίτηση - Δήλωση για Μουσικά Τμήματα (5). Υποβάλλουμε την Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2024 αυτοπροσώπως στο σχολείο, έχοντας μαζί την ταυτότητά μας. Αν είμαστε απόφοιτοι, έχουμε επιπλέον μαζί μας και τον Αριθμό Υποψηφίου από την προηγούμενη συμμετοχή μας.
1. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας
2.
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ (αντίγραφο)
3. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
4. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, για λήψη, εκτύπωση, χειρόγραφη συμπλήρωση, υπογραφή και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
5. Συμπληρωματική Αίτηση - Δήλωση για 5 Μουσικά Τμήματα, για λήψη, εκτύπωση, χειρόγραφη συμπλήρωση, υπογραφή και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
6. Μουσικά όργανα για το εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

29/11/2023: ΥΑ Φ.251/136784/Α5/29-11-2023 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

16/11/2023: ΥΑ Φ.251/132268/Α5/16-11-2023: Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

29/09/2023: Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά για το νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

28/08/2023: ΥΑ Φ.253.1/93716/Α5/28-08-2023: Αλλαγές Συντελεστών Βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ

22/08/2023: ΥΑ 91771/Δ2/21-08-2023: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024

07/08/2023: ΥΑ Φ.253/88954/Α5/07-08-2023: Αντικατάσταση του αγωνίσματος του Δρόμου 400μ. αγοριών με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ - Νέος πίνακας βαθμολόγησης επιδόσεων αγοριών για ΤΕΦΑΑ

27/07/2023: ΥΑ 82785/Δ2/24-07-2023: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

21/07/2023: ΥΑ Φ.251/81919/Α5/21-07-2023: Καθορισμός των συντελεστών Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

14/06/2023: ΥΑ Φ.253/66947/Α5/14-06-2023: Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

31/05/2023: ΥΑ Φ.253.1/60377/Α5/31-05-2023: Αλλαγές Συντελεστών Βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ σε σχολές ενστόλων

Σχολικό Έτος 2022-23

26/04/2023: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Φ251/47174/Α5/26.4.2023 (ΑΔΑ: 67Σ546ΜΤΛΗ-ΗΜΣ): Πανελλαδικές εξετάσεις 2023 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

26/04/2023: Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

24/04/2023: Γραμμή υποστήριξης για τις πανελλαδικές εξετάσεις

21/04/2023: Πρόγραμμα & Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών) για τους Υποψηφίους Κρήτης, με υπερσυνδέσμους προς το Google Maps) - Εγκύκλιοι ΥΠΑΙΘ

12/04/2023: Αριθμός εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Σημειώνεται ότι το 90% των αριθμών αυτών αφορά φετινούς συμμετέχοντες στις πανελλαδικές -το υπόλοιπο 10% είναι η ομώνυμη κατηγορία (6% του 2022, 4% του 2021), κι ότι σε αυτό το 90% συμπεριλαμβάνονται, για όσα τμήματα ο νόμος ορίζει, συμμετέχοντες και από ΓΕΛ και από ΕΠΑΛ)

17/03/2023: Προκήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β΄ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / Δ.ΕΚ.Ν. Β΄ για την εισαγωγή σπουδαστών-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ) - Προθεσμία

07/03/2023: Ενημέρωση για την έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 - Προθεσμίες

21/02/2023: Συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ

06/02/2023: Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων - προθεσμία : 17/2, ώρα 15:00

26/01/2023: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων - Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: 1/2-14/2

24/01/2023: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 - Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) - Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: 30/1-10/2, ώρα 24:00

12/01/2023: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία: 31/1)

23/12/2022: Επικαιροποιημένη, έως τις 23/12/2022, Yπουργική Απόφαση Φ.251/22806/Α5/26.02.2021 (ΦΕΚ Β 897/8.3.2021) Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α' 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

23/12/2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) ΥΑ με θέμα Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

23/12/2022: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

30/11/2022: Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

29/11/2022: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή (μαθητών και αποφοίτων) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023

Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας και διαβάζουμε προσεκτικά με τη σειρά τα παρακάτω 6 έγγραφα. Συμπληρώνουμε με στιλό προσεκτικά, βάσει των οδηγιών, και υπογράφουμε την Αίτηση-Δήλωση (4), και εφόσον μας αφορά, την Αίτηση - Δήλωση για Μουσικά Τμήματα (5). Υποβάλλουμε αυτοπροσώπως την Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2023 στο σχολείο.
1. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας
2. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ (αντίγραφο)
3. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
4. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, για λήψη, εκτύπωση, χειρόγραφη συμπλήρωση, υπογραφή και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
5. Συμπληρωματική Αίτηση - Δήλωση για 3 Μουσικά Τμήματα, για λήψη, εκτύπωση, χειρόγραφη συμπλήρωση, υπογραφή και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
6. Μουσικά όργανα για το εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

29/11/2022: Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας σχετικά με Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Γβάθμια Εκπαίδευση

11/11/2022: ΥΑ Φ.251/140232/Α5/11-11-2022: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2023.

21/10/2022: ΥΑ Φ.251/128275/Α5/18-10-2022: Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.

03/10/2022: ΥΑ Φ.251/119188/Α5/29-09-2022: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

08/09/2022: ΥΑ Φ253.2/109189/Α5/08-09-2022: Προγράμματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

22/08/2022: ΥΑ 101173/Δ2/17-08-2022: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023

14/07/2022: ΥΑ 85745/Δ2/11-07-2022: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σχολικό Έτος 2021-22

06/06/2022: Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Ειδικά Mαθήματα: Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα, Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών, Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών), Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

18/05/2022: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

18/05/2022: Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ

13/05/2022: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για την Εξέταση του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή των Υποψηφίων σ’ αυτά

12/05/2022: Υποβολή από 17-05-22 έως 26-05-22 του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

10/05/2022: Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

10/05/2022: Φ.153/52642/Α5/10.5.2022: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β ́) «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α) (υποβολή μηχανογραφικού τον Μάιο)

15/04/2022: Εγκύκλιος Φ.251/42697/Α5/15.4.2022 σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων από το έτος 2022 και εφεξής.

12/04/2022: Εγκύκλιος Φ.251/42697/Α5/13.4.2022 Υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

12/04/2022: Επικαιροποιημένη, έως τις 14/4/2022, Yπουργική Απόφαση Φ.251/22806/Α5/26.02.2021 (ΦΕΚ Β 897/8.3.2021) Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α' 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

08/04/2022: Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2021-2022 και πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2022

16/03/2022: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 (προσοχή στις προθεσμίες)

06/03/2022: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2022 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

15/02/2022: Συντονιστικές Οδηγίες ως προς την Διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων για Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

11/02/2022: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων - Προθεσμία αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: 27/2, ώρα 15:00

04/02/2022: Προκήρυξη Διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων - Προθεσμία: 18/2

28/01/2022: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) - Προθεσμία: 18/2, ώρα 24:00

17/12/2021: Υπουργική Απόφαση Φ.251/165669/Α5/17.12.2021: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

30/11/2021: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή (μαθητών και αποφοίτων) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022 (Παράταση Προθεσμίας: 15/12)

Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας και διαβάζουμε προσεκτικά με τη σειρά τα παρακάτω 6 έγγραφα. Συμπληρώνουμε προσεκτικά, βάσει των οδηγιών, την Αίτηση-Δήλωση (4), και την Αίτηση-Δήλωση για Μουσικά Τμήματα (5), αν μας αφορά. Υποβάλλουμε αυτοπροσώπως την Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2022 στο σχολείο:
1. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας
2. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
3. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
4. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, για λήψη, εκτύπωση, συμπλήρωση και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
5. Συμπληρωματική Αίτηση - Δήλωση για 3 Μουσικά Τμήματα, για λήψη, εκτύπωση, συμπλήρωση και αυτοπρόσωπη υποβολή στο σχολείο
6. Μουσικά όργανα για το εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

23/11/2021: Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

18/11/2021: Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/148469/Α5/18.11.2021: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

04/11/2021: Εγκύκλιος Φ.251/141496/Α5/4.11.2021: Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Μάρτιο-Απρίλιο 2002, αντί για καλοκαίρι 2022).

01/11/2021: Επικαιροποιημένος (11/2021) με όλες τις τροποποιήσεις (σε ό,τι αφορά τα ΓΕΛ) Ν.4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

11/10/2021: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25) (ΥΑ Φ.251/126826/Α5/07-10-2021, ΦΕΚ 4677/Β/11-10-2021)

23/09/2021: ΥΑ Φ.253/58155/Α5/2021 (ΦΕΚ 2222 Β’) και Φ.253/64585/Α5/3-6-2021 (ΦΕΚ 2473 Β’): Τροποποιήσεις των ΥΑ, σχετικά με την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

31/08/2021: ΥΑ Φ.251/105540/Α5 (ΦΕΚ 4006 Β’): Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 1261)

03/08/2021: Επικαιροποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις Ν4610/2019, Μέρος Ε΄: Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεφάλαιο Α΄: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κεφάλαιο Β΄: Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)

19/07/2021: ΥΑ 83871/Δ2/12-07-2021: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

31/05/2021: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής (ΥΑ Φ.253.1/62264/Α5/31.5.2021, ΦΕΚ 2281/Β/2021)

Σχολικό Έτος 2020-21

Όλες οι χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες για το μηχανογραφικό ΓΕΛ 2021 σε ένα διαρκώς ενημερωνόμενο διαδραστικό φύλλο: https://j.mp/mhx21.
👉 Από το μενού Δεδομένα/Data, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Ταξινόμησης / Sort sheet και Προβολής φίλτρου / Filter view

ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 (ΦΕΚ Β΄ τ. 643/2020): Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής…, όπως ισχύει σήμερα (τελευταία τροποποίηση: 28/05/2021)

[Παρουσίαση] Γενικό Λύκειο 2020-21: Μαθήματα, Βαθμολόγηση, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια


για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το "κουμπί" ⤢ δεξιά 

19/07/2021: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού 2021 (και παράλληλου μηχανογραφικού για Δημόσια ΙΕΚ) - Αποκλειστική προθεσμία υποβολής: Τετάρτη 28/7, 23:59 - Υποστήριξη στο σχολείο: Τετάρτη 21/7 και 28/7 (09:00-13:00)

30/06/2021: Γνωστοποίηση βαθμών των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου

25/06/2021: Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021

16/06/2021: Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2021

15/06/2021: Εξεταστικά Κέντρα και αναλυτικό πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

04/06/2021: Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19

03/06/2021: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ 2021-22

01/06/2021: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για την Εξέταση του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή των Υποψηφίων σ’ αυτά

27/05/2021: Δικαιολογητικά και διαδικασία για υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ (από Πέμπτη 24/6 ως Τετάρτη 7/7)

27/05/2021: Πρόγραμμα των Εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και για τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

27/05/2021: Υλικό του ΚΕΣΥ Ηρακλείου (απευθύνετε τα ερωτήματά σας εκεί) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΛ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019-2020-2021 ΣΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

24/05/2021: Ενημέρωση Ενημέρωση Υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές, κλπ) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, σχετικά με τον υπολογισμό ΕΒΕ τμημάτων, σχολών, κατευθύνσεων και ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων

20/05/2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Προσοχή! Hλεκτρονική υποβολή αίτησης (27/5-2/6) και εν συνεχεία αυτοπρόσωπη υποβολή δικαιολογητικών στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου (Πλατεία Κύπρου 5) από 28/5 έως και 3/6, ώρα 16:00!

18/05/2021: ΚΥΑ 13332 οικ. Φ.109.1/12.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2022/18.05.2021): Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2020-2021 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

18/05/2021: ΚΥΑ 13331 οικ. Φ.109.1/12.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2022/18.05.2021): Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2020-2021.

18/05/2021: Ενημέρωση Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

14/05/2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)].
Προσοχή! Εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από Τρίτη 18/5 έως και Παρασκευή 28/5!

13/05/2021: ΥΑ Φ.253.1/53195/Α5/13.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1929/13.05.2021): Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

13/05/2021: ΥΑ Φ.251/53234/Α5/13.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1930/13.05.2021): Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

11/05/2021: ΚΥΑ Φ.337/5/332044/Σ.3149/07.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1891/11.05.2021): Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022

10/05/2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Προσοχή! Εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από Πέμπτη 13/5 έως και Παρασκευή 28/5!

07/05/2021: ΚΥΑ 2421.1/31394//05.05.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1863/07.05.2021): Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021

06/05/2021: ΚΥΑ Αριθμ. 6000/2/265-α’/29.04.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1836/06.05.2021): Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021

31/03/2021: ΥΑ Φ.251/36604/Α5/31.5.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1261/31.03.2021): Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

09/03/2021: ΥΑ Φ.251/22806/Α5/26.2.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 897/08.03.2021): Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

08/03/2021: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021 (Παράταση προθεσμίας: 30/3)

α) Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας και διαβάζουμε προσεκτικά με τη σειρά τα παρακάτω 7 έγγραφα.
β) Συμπληρώνουμε χειρόγραφα, βάσει των οδηγιών, την Αίτηση-Δήλωση (6), και την Αίτηση-Δήλωση για Μουσικά Τμήματα (7), αν μας αφορά.
γ) Στέλνουμε αμέσως email στο σχολείο, ώστε να καθοριστεί ραντεβού προσέλευσης στο σχολείο για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας καλό είναι να επισυνάψουμε στο email φωτογραφία ή σάρωση της δήλωσης, καθώς και του απολυτηρίου και της ταυτότητάς μας (αν δεν είμαστε απόφοιτοι του σχολείου).
Προσοχή, η αποστολή email δεν αποτελεί υποβολή της δήλωσης. Η προσέλευση στο σχολείο με καθορισμένο ραντεβού είναι υποχρεωτική.

1. Δελτίο Τύπου Υπουργείου
2. Υπουργική Απόφαση Υποβολής Αιτήσεων - Δηλώσεων
3. Επιστημονικά Πεδία και Ποσανατολισμοί
4. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
5. Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
6. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, για κατέβασμα, εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση
7. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής για Μουσικά Τμήματα,, για κατέβασμα, εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση

15/01/2021: ΥΑ 3197/Δ2/12-01-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046).

23/11/2020: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης τελειόφοιτων μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021 (Προθεσμία: 30/11)

Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας και διαβάζουμε προσεκτικά με τη σειρά τα παρακάτω 5 έγγραφα. Συμπληρώνουμε προσεκτικά, βάσει των οδηγιών, την Αίτηση-Δήλωση (4), και την Αίτηση-Δήλωση για Μουσικά Τμήματα (5), αν μας αφορά. Στέλνουμε μέσα στην προθεσμία email στο σχολείο με το συμπληρωμένο (4) -και, αν χρειάζεται, και το (5):
1. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
2. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου ΓΕΛ
3. Μουσικά όργανα
4. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, για κατέβασμα, συμπλήρωση και υποβολή ως συνημμένο σε μήνυμα email προς το σχολείο
5. Αίτηση - Δήλωση για Μουσικά Τμήματα, για κατέβασμα, συμπλήρωση και υποβολή ως συνημμένο σε μήνυμα email προς το σχολείο

29/09/2020: ΥΑ Φ.152/130807/Α5/29.9.2020: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (για απόφοιτους 2020)

22/07/2020: ΥΑ 94893/Δ2/17-07-2020: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σχολικό Έτος 2019-20

29/06/2020: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού 2020 (για υποψηφίους κατηγορίας 90% και 10%)

29/06/2020: Έγχαρτο Μηχανογραφικό ΓΕΛ

29/06/2020: Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ

29/06/2020: Υ.Α. αριθμού εισακτέων ακ. έτους 2020-2021 - Σε εύχρηστη μορφή

23/06/2020: Εξεταστικά Κέντρα ειδικών μαθημάτων

16/06/2020: Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) - Δελτίο Τύπου Λιμεναρχείου Ηρακλείου

09/06/2020: Προσφορά Minoan Lines για τη μετακίνηση υποψηφίων

05/06/2020: Δικαιολογητικά και πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

04/06/2020: Παροχή συμβουλευτικής για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

04/06/2020: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά

01/06/2020: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (προθεσμία: 12/6,15:00)

29/05/2020: Απαραίτητες συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους των Πανελληνίων Εξετάσεων σε υποψηφίους

29/05/2020: Προσφορά ΑΝΕΚ - Superfast Ferries - Blue Star Ferries για τη μετακίνηση υποψηφίων

28/05/2020: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

28/05/2020: Τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους

28/05/2020: Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

26/05/2020: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

13/05/2020: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

10/05/2020: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

30/04/2020: Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2020

09/04/2020: ΥΑ Φ.251/44639/Δ2/09-04-2020: Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020

27/03/2020: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2020 (Προθεσμία: 9/4):

 1. Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ
 2. Αίτηση - Δήλωση τελειόφοιτου υποψήφιου ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα -για κατέβασμα, συμπλήρωση και υποβολή ως συνημμένο σε ηλεμήνυμα (email) όλοι οι τελειόφοιτοι του σχολείου έχουν λάβει ηλεμήνυμα με εξατομικευμένη φόρμα δήλωσης και αναλυτικές οδηγίες
 3. Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου υποψήφιου ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα -αρχείο φόρμας pdf για κατέβασμα, συμπλήρωση (γκρίζα πεδία) με το Acrobat Reader και υποβολή ως συνημμένο σε ηλεμήνυμα (email)
 4. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα
 5. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα
 6. Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου υποψήφιου ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα -αρχείο φόρμας pdf για κατέβασμα, συμπλήρωση (γκρίζα πεδία) με το Acrobat Reader και υποβολή ως συνημμένο σε ηλεμήνυμα (email)
 7. Οδηγίες Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου (απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
 8. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου (απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
 9. Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα για Μουσικά Τμήματα -για κατέβασμα, συμπλήρωση και υποβολή ως συνημμένο σε ηλεμήνυμα (email)
 10. Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (απόφοιτου) ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα για Μουσικά Τμήματα -για κατέβασμα, συμπλήρωση και υποβολή ως συνημμένο σε ηλεμήνυμα (email)
 11. Μουσικά όργανα
 12. Κατάλογος Λυκείων για τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεταχυδρομείου (email)
 13. Εγκύκλιος για Προφορική εξέταση υποψηφίων ΓΕΛ

27/02/2020: ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20-2-2020: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής

09/02/2020: ΥΑ Φ.253/11812/Α5/28-1-2020: Τμήματα-Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

23/01/2020: ΥΑ Φ.251/9398/Α5/23-01-2020: Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα

23/01/2020: ΥΑ Φ.251/9343/Α5/23-01-2020: Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

02/08/2019: ΥΑ 124893/Δ2/02-08-2019: Τροποποίηση της ΥΑ 106428/Δ2/2-7-2019 ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία

02/08/2019: ΥΑ 124892/Δ2/02-08-2019: Τροποποίηση της ΥΑ 107268/Δ2/03-07-2019 ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

03/07/2019: ΥΑ 107268/Δ2/03-07-2019: Τροποποίηση της ΥΑ 71388/Δ2/08-05-2019 ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

02/07/2019: ΥΑ 106428/Δ2/02-07-2019: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019−2020

08/05/2019: ΥΑ 71388/Δ2/08-05-2019: Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Σχολικό Έτος 2018-19

13/06/2019: Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

05/06/2019: Έγχαρτο μηχανογραφικό 2019. Και τα υπόλοιπα

19/03/2019: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2019 (Προθεσμία: 29/3): Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων
Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ
Παράρτημα Αίτησης - Δήλωσης υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ για Μουσικά Τμήματα

13/11/2018: Πίνακας με τις παθήσεις για την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 108 του Ν.4547/2018 (Α’ 102)

12/11/2018: Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

30/08/2018: Τροποποίηση της διαδικασίας εξέτασης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019

10/08/2018: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018−2019

Σχολικό Έτος 2017-18

20/03/2018: Υ.Α. Φ.253/39391/Α5/8-3-2018: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία (τροποποίηση λόγω ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)

16/03/2018: Υ.Α. Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018: Σχολές, τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά (τροποποίηση) - Πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. (τροποποίηση)

16/03/2018: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία: 29/3): Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων
Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) ΓΕΛ

02/03/2018: Π.Δ. 46/2016 (Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου), με τροποποιήσεις από άρθρο 33 παρ. 1, 2 και 3 Ν.4452/2017, άρθρο 1 Π.Δ. 8/2017 και άρθρο 34 Ν.4521/2018

30/11/2017: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

25/10/2017:Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35, Ν.3794/2009) όπως ισχύει σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 κ.ε.

24/10/2017: Διαδικασία για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

23/10/2017: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων - υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

05/09/2017: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. Υπουργική Απόφαση - Μεταβολές

22/08/2017: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017−2018

Ν. 4186 /2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17.9.2013): Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, με τροποποιήσεις από άρθρα στους νόμους: Ν. 4218/2013, Ν.4229/2014, Ν.4264/2014, Ν.4275/2014, Ν.4310/2014, Ν.4326/2015, Ν.4327/2015, Ν.4342/2015, Ν.4351/2015, Ν.4485/2017, κλπ.

Π.Δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄ /22.4.2016): Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου, με τροποποιήσεις από: άρθρο 33 παρ. 1, 2 και 3 Ν.4452/2017, άρθρο 1 Π.Δ. 8/2017
 

Σχολικό Έτος 2016-17

23/06/2017: Έντυπο μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017.

21/02/2017: Χρονοδιάγραμμα εξετάσεων - ολοκλήρωσης σχολικού έτους.

21/02/2017: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία): Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Υποψηφίων
Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Αίτηση - Δήλωση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου)

31/01/2017: Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018

09/12/2016: Εγκύκλιος σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού

21/10/2016: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

05/09/2016: Εξεταστέα − Διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016−2017

29/08/2016: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία

10/12/2015: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15+1 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

28/05/2015: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (Φ.253/85476/Α5/28-05-2015)
 

Σχολικό Έτος 2015-16

«Χάρτινο» μηχανογραφικό 2016 -και για το παλαιό σύστημα

27/05/2016: Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Πρακτικής Δοκιμασίας

Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων

α/α Ημέρα Νέο Σύστημα Παλαιό Σύστημα
1 Δευ 16/05 Ν.Γλώσσα Γενικής Παιδείας Ν.Γλώσσα Γενικής Παιδείας
2 Τετ 18/05 Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Αρχαία Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
3 Παρ 20/05 Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
4 Δευ 23/05 Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Ιστορία Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
5 Τετ 25/05 ΑΟΘ Προσανατολισμού ΑΟΘ Επιλογής
6 Παρ 27/05 Βιολογία Προσανατολισμού
ΑΕΠΠ Προσανατολισμού
Βιολογία Κατεύθυνσης
ΑΕΠΠ Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης
7 Δευ 30/05 Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Λατινικά Κατεύθυνσης
Χημεία Κατεύθυνσης
8 Τετ 01/06 Βιολογία Γενικής Παιδείας Ν.Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Χημεία-Βιοχημεία Κατεύθυνσης

11/02/2016: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 +1 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

09/02/2016: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία): Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ
Εγκύκλιος Υποψηφίων Παλαιού Συστήματος
Αίτηση απόφοιτου, υποψήφιου με το παλαιό σύστημα
Εγκύκλιος Υποψηφίων Νέου Συστήματος
Αίτηση υποψήφιου (τελειόφοιτου ή απόφοιτου) με το νέο σύστημα

15/12/2015: Ενημέρωση για την εισαγωγή αποφοίτων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2014-15 και πριν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-16

10/12/2015: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 ερωτήσεις (Άρθρο του Π. Γεωργιάδη, υποδ/ντή του σχολείου)

10/12/2015: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΑ Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015)

04/12/2015: N.4351/2015, άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών

05/11/2015: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο (Φ.251/177456/Α5/05-11-2015)

28/09/2015: Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών (ΦΕΚ Β΄ 2139/05-10-2015)

17/06/2015: Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 (ΦΕΚ Β΄ 1186/19-06-2015)

28/05/2015: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (Φ.253/85476/Α5/28-05-2015)

Σχολικό Έτος 2014-15

20/05/2015: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - εδώ

15/05/2015: Μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2015

11/05/2015: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για Στρατιωτικές Σχολές - Οδηγίες, Προκήρυξη & Ηλεκτρονική Αίτηση

08/05/2015: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΔΑ: 76ΞΣ465ΦΘ3-5Η8

05/05/2015: Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

28/04/2015: Εξεταστικά Κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών

17/03/2015: Προγράμματα πανελλαδικών εξετάσεων 2015

23/01/2015: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2015 (Προθεσμία): ΥΠΑΙΘ Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος
Υπόδειγμα 1: Τελειόφοιτοι Υπόδειγμα 2: Απόφοιτοι Ενδοσχολικό Απολυτήριο

22/12/2014: Δικαίωμα εισαγωγής με το 10% στους απόφοιτους 2013 (4%) και 2014 (6%) για φέτος - Εγκύκλιος

16/10/2014: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1938) με θέμα:«Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»

30/09/2014: Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2015

22/09/2014: Ενημέρωση υποψηφίων για αστυνομικές σχολές σχολικού έτους 2014-2015

15/09/2014: Ενημέρωση μαθητών τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά με: α) τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο και β) την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

07/07/2014: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄ Τάξης ΓΕΛ

Τρέχον Σύστημα Πρόσβασης (Γ΄Τάξη Σχολικού Έτους 2014-15) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια παρουσίαση

για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το «κουμπί» δεξιά 

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου 12-13)

Έντυπο Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2013-14

28/08/2014: Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, και τους παλαιότερους, για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!

06/06/2014: Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014

06/06/2014: Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων 2014

06/06/2014: Εξεταστικά Κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών

05/06/2014: Υπενθύμιση εξετάσεων ειδικών μαθημάτων

29/05/2014: Οδηγίες υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στο Ν. Ηρακλείου

21/05/2014: Έντυπο Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

21/05/2014: Μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

21/05/2014: Υπενθύμιση υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α

19/05/2014: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2014-2015 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση Α.Π.Θ.

25/04/2014: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών σε στρατιωτικές σχολές: ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και Πολεμικής Αεροπορίας.
Αποκλειστική προθεσμία αποστολής φακέλου: 12-5-2014 Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: https://www.geetha.mil.gr

15/04/2014: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

21/02/2014: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%): Εγκύκλιος

11/02/2014: Συμπληρωματική εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων

07/02/2014: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2014 (Προθεσμία): ΥΠΑΙΘ Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος
Υπόδειγμα 1: Τελειόφοιτοι Υπόδειγμα 2: Απόφοιτοι Ενδοσχολικό Απολυτήριο

05/02/2014: Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 (Προθεσμία)

Τρέχον Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια παρουσίαση

για καλύτερη προβολή, επιλέξτε πλήρη οθόνη από το «κουμπί» δεξιά 

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου 12-13)

12/12/2013: Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για τους υποψηφίους διαφόρων κατηγοριών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2014

19/11/2013: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10%

04/10/2013: Εγκύκλιος για το 10% ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

26/09/2013: Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Προτιμήσεων υποψηφίων και επιτυχόντων έτους 2013

Επίσημο Έντυπο Μηχανογραφικό 2013

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2012-13

29/08/2013: Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, και τους παλαιότερους, για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!

20/08/2013: Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

13/08/2013: Εισαγωγή Αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

01/08/2013: Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

03/07/2013: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

27/06/2013: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (προθεσμία 12/7)

21/06/2013: Ανεπίσημος πίνακας Βαθμού Πρόσβασης και Μορίων 2013 από τον υποδιευθυντή του σχολείου..

21/06/2013: Επίσημο Έντυπο Μηχανογραφικό 2013.

06/06/2013: Προκήρυξη θέσεων Σχολών Αστυνομίας (προθεσμία υποβολής 26/6).

03/06/2013: Στις 17/6 -και έως τις 28/6- ξανά η διαδικασία απόκτησης κωδικού ασφαλείας και υπαγωγής σε ειδική περίπτωση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

26/04/2013: Δελτίο Τύπου: Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, η διαδικασία για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση, θα διακοπεί προσωρινά από τις 27/4 ως και 31/5 λόγω των διακοπών του Πάσχα και της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 3/6 ως και την Παρασκευή 28/6.

15/04/2013: Δελτίο Τύπου: Διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

15/04/2013: Εγκύκλιος: Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 – Διαδικασία και δικαιολογητικά. Γ. Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2013 Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

15/04/2013: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ Α. Την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) τον Απρίλιο, Β. Την υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τον Απρίλιο, Γ. Την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου τον Ιούνιο.Διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

15/04/2013: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την υπαγωγή των υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣH (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια) ή για υπαγωγή σε ειδική κατηγορία.

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΠΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

15/04/2013: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΙΙ Α - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

09/04/2013: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας>

09/04/2013: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014: 23 Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

09/04/2013: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟΝΟ για όσους πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή)

20/03/2013: Ανεπίσημο Μηχανογραφικό Δελτίο 2013

15/02/2013: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2013

15/02/2013: Υπόδειγμα 10%: Αίτηση - Δήλωση 10% κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β' ετών 2011 ή 2012

15/02/2013: Υπόδειγμα 2: Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου ΓΕΛ ή μαθητή-αποφοιτου ξένου ή μειονοτικού σχολειού 2013

15/02/2013: Υπόδειγμα 1: Αίτηση - Δήλωση Μαθητή ΓΕΛ 2013

15/02/2013: Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β') για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2013

06/02/2013: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%

24/01/2013: Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έτους 2013

18/01/2013: Σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, καθ’υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

18/01/2013: Προθεσμία από το ΚΕ.Π.Α. σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας για την υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

21/12/2012: Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης και μορίων (από το μάθημα Excel της Β΄ Λυκείου)

21/12/2012: Βάσεις Εισαγωγής 2012 (αρχείο Excel)

19/12/2012: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές (δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων)

06/12/2012: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά (α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων (β) με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

13/11/2012: Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων - Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 − 2014 και 2014−2015

11/10/2012: Εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

11/09/2012: Επίδειξη γραπτών δοκιμίων 2012 (αφορά το σχολικό έτος 2011-2012)

29/08/2012: Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις (αφορά το σχολικό έτος 2011-2012)

05/07/2012: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄ Τάξης ΓΕΛ

Έντυπο Μηχανογραφικό Δελτίο 2012: Περιέχει όλα τα τμήματα κατά επιστημονικό πεδίο

Πληροφοριακό έντυπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2010: Περιέχει υλικό για το εξεταστικό σύστημα

Σχολικό Έτος 2011-12

16/08/2012: Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

30/07/2012: Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

02/07/2012: Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων

08/06/2012: Εγκύκλιος και Αίτηση Αθλητών 2012

08/06/2012: Ανακοίνωση για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από 18/6 έως και 5/7

06/06/2012: Τροποποίηση προθεσμιών Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2012

01/06/2012: Ειδικά μαθήματα: Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα

31/05/2012: Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

29/05/2012: Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων - Υπουργική Απόφαση 1, 2

28/05/2012: Πρόγραμμα Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

23/05/2012: Τροποποιημένο πρόγραμμα διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων

10/05/2012: Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικού μαθήματος Αγγλικών

02/05/2012: Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) & Υπαγωγή υποψηφίων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου στις ειδικές περιπτώσεις - Δελτίο Τύπου - Εγκύκλιος - Παράρτημα - Οδηγίες προς Υποψήφιους - Υπόδειγμα αίτησης ειδικών κατηγοριών - Υπευθ. Δήλωση: Ειδική περίπτωση τριτέκνων - Υπευθ. Δήλωση: Ειδική περίπτωση κοινωνικών κριτηρίων ΙΙΙα

04/04/2012: Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ. - Δελτίο Τύπου

16/03/2012: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Η διορθωμένη εγκύκλιος

14/03/2012: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

24/02/2012: Υπόδειγμα 10% – ΓΕΛ: Αίτηση – Δήλωση κατόχου Βεβαίωσης Πρόσβασης Ημερήσιου ΓΕΛ ετών 2010 ή 2011 συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

23/02/2012: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

23/02/2012: Νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση

17/02/2012: Ενημέρωση υποψηφίων μέσω σχολείων 2012 για άτομα με σοβαρές παθήσεις (5%)

15/02/2012: Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε Επταμελείς Επιτροπές Νοσοκομείων 2012. Αίτηση

07/02/2012: Υπόδειγμα 1 : Αίτηση – Δήλωση Μαθητή Ημερήσιου ΓΕΛ Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ Έτους 2012

07/02/2012: Υποδειγμα 2 : Αιτηση – Δήλωση Απόφοιτου Λυκείου Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ημερησίων ΓΕΛ Έτους 2012

07/02/2012: Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Ενδοσχολικό Απολυτήριο Έτους 2012

07/02/2012: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων Γενικών λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2012

07/02/2012: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές έτους 2012

02/02/2012: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του ν. 3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.251/11314/Β6/1-2-2012)

02/02/2012: Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Άλλων Υπουργειών του άρθρου 4, παρ.3 του Ν.3699/2008 (7046/Γ6/23-01-2012)

29/01/2012: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

27/01/2012: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Σχολικό Έτος 2010-11

08/07/2011: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

04/07/2011: Προκήρυξη εισαγωγής Σπουδαστών Αστυνομικών Σχολών έτους 2011-2012 και υποδείγματα

04/07/2011: Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. αποφοίτων Λυκείων όλων των τύπων

04/07/2011: Προκήρυξη εισαγωγής Σπουδαστών Α.Ε.Ν. έτους 2011-2012

Προσοχή! Περνάμε από το σχολείο, το συντομότερο δυνατόν, για τη διαδικασία έκδοσης του κωδικού που θα μας επιτρέψει να κάνουμε την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού μας. Χωρίς αυτόν, περιοριζόμαστε μόνο σε πρόχειρα μηχανογραφικά!
Ο κωδικός αυτός χρειάζεται και για τους απόφοιτους, υποψηφίους του 10%.

Διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαικού έτους 2011-2012 Καταστάσεις Δεκτών-Απορριπτέων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2011-12 Ενημέρωση υποψηφίων και δημοσίευση κατάστασεων Δεκτών-Απορριπτέων Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ Ακαδ.'Ετους 2011-2012 για τις περαιτέρω διαδικασίες, το ημερολογιακό πρόγραμμα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι δεκτοί υποψήφιοι, καθώς και σχετικές επί του θέματος οδηγίες.

16/06/2011: Εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στα Πανεπιστήμια Κύπρου

14/06/2011: Μηχανογραφικό 2011: Δείτε τις οδηγίες και διαβάστε προσεκτικά.

14/06/2011: Μηχανογραφικό 2011: Δικαιολογητικά - Ειδικές Περιπτώσεις

09/06/2011: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011-2012

28/04/2011: Εγκύκλιος Αθλητών 2011 και Αίτηση Αθλητών

27/04/2011: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

26/04/2011: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ Έτους 2011-12

26/04/2011: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

26/04/2011: Οδηγία για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

26/04/2011: Οδηγία για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»

10/02/2011: Εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

08/02/2011: Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2011

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ή ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΝΟΥ ή ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

08/02/2011: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 10% ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ ΕΤΩΝ 2009 ή 2010 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

02/02/2011: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

02/02/2011: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά (α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων (β) με την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς εξετάσεις)

02/02/2011: Εξεταζόμενα μαθήματα & μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας

31/01/2011: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

26/08/2010: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011