Ο κατάλογος που ακολουθεί ενδέχεται να έχει λάθη στην αντιγραφή του από τα πρωτότυπα έγγραφα. Αν εντοπίσετε κάποιο, μπορείτε να μας στείλετε σχετικό ηλεμήνυμα.

Εγγρ. - από

Σχολ. Έτος

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Σχέση

2022-2023 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Διευθύντρια Θητεία
2022-2023 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Υποδιευθυντής Θητεία
2022-2023 Ασημακόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2022-2023 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Παπακυρίτση Δήμητρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Φιολιτάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Χατζάκης Νεκτάριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2022-2023 Γρινιεζάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπλ. Διάθ
2022-2023 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2022-2023 Κυρέζη Ιωάννα ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2022-2023 Ναλετάκη Αθηνά ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2022-2023 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2022-2023 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04.01 - Φυσικός Θητεία
2022-2023 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04.01 - Φυσικός Θητεία
2022-2023 Κορακάκη Ελένη ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2022-2023 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2022-2023 Δασκαλάκη Αικατερίνη ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2022-2023 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2022-2023 Νικητίδου Μαρία ΠΕ05 - Γαλλικών Αναπλ. Διάθ.
2022-2023 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2022-2023 Τουραμπέλης Μιχαήλ ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2022-2023 Τσισμενάκη Ελένη ΠΕ06 - Αγγλικών Αναπλ. Διάθ.
2022-2023 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2022-2023 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2022-2023 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2022-2023 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος Θητεία
2022-2023 Χαλκιαδάκης Ιωάννης ΠΕ86 - Πληροφορικής Διάθεση
2021-2022 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Διευθύντρια Θητεία
2021-2022 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Υποδιευθυντής Θητεία
2021-2022 Ασημακόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2021-2022 Αλετράς Ζαχαρίας ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπληρωτής
2021-2022 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Παπακυρίτση Δήμητρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Φιολιτάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2021-2022 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2021-2022 Κυρέζη Ιωάννα ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2021-2022 Ναλετάκη Αθηνά ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2021-2022 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2021-2022 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2021-2022 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2021-2022 Κορακάκη Ελένη ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2021-2022 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2021-2022 Δασκαλάκη Αικατερίνη ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2021-2022 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2021-2022 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2021-2022 Τουραμπέλης Μιχαήλ ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2021-2022 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2021-2022 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2021-2022 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2021-2022 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος Θητεία
2021-2022 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ ΠΕ86 - Πληροφορικής Διάθεση
2020-2021 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Διευθύντρια Θητεία
2020-2021 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Υποδιευθυντής Θητεία
2020-2021 Ασημακόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2020-2021 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Κυβερνητάκη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπληρώτρια
2020-2021 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Φιολιτάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2020-2021 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2020-2021 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2020-2021 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2020-2021 Μούντριζα Ιωάννα ΠΕ03 - Μαθηματικός Αναπληρώτρια
2020-2021 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2020-2021 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2020-2021 Κορακάκη Ελένη ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2020-2021 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2020-2021 Δασκαλάκη Αικατερίνη ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2020-2021 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2020-2021 Κακουδάκη Σοφία ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση-Αναπλ
2020-2021 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2020-2021 Τουραμπέλης Μιχαήλ ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2020-2021 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2020-2021 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2020-2021 Κουμιανάκη Άννα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Αναπληρώτρια
2020-2021 Μενεγάτου Μαριετίνα ΠΕ78 - Κοινωνιολόγος Απόσπαση
2020-2021 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος Θητεία
2020-2021 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ ΠΕ86 - Πληροφορικής Διάθεση
2020-2021 Κουνάλη Βασιλική ΠΕ23 - Ψυχολόγος ΕΕΠ-Αναπλ
2019-2020 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Διευθύντρια Θητεία
2019-2020 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Υποδιευθυντής Θητεία
2019-2020 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2019-2020 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2019-2020 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2019-2020 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2019-2020 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2019-2020 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2019-2020 Ζαραφωνίτη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Διάθεση-Αναπλ
2019-2020 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2019-2020 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2019-2020 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2019-2020 Ελευθερίου Μαρία ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
2019-2020 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2019-2020 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2019-2020 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2019-2020 Λουκάκη Μαριάνθη ΠΕ04 - Χημικός Αναπληρώτρια
2019-2020 Καρκάνα Μαρία ΠΕ04 - Βιολόγος Απόσπαση
2019-2020 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2019-2020 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2019-2020 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2019-2020 Τουπογιάννη Μαρίνα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2019-2020 Μενεγάτου Μαριετίνα ΠΕ78 - Κοινωνιολόγος Απόσπαση
2019-2020 Τσιραμπίδου Ελπίδα ΠΕ79 - Μουσικής Διάθεση
2019-2020 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος Θητεία
2018-2019 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Διευθύντρια Θητεία
2018-2019 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ86 - Υποδιευθυντής Θητεία
2018-2019 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2018-2019 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2018-2019 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2018-2019 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2018-2019 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2018-2019 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2018-2019 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2018-2019 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2018-2019 Μούντριζα Ιωάννα ΠΕ03 - Μαθηματικός Αναπληρώτρια
2018-2019 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2018-2019 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2018-2019 Ελευθερίου Μαρία ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
2018-2019 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2018-2019 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2018-2019 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2018-2019 Καββαδίας Γεράσιμος ΠΕ04 - Βιολόγος Διάθεση - Αναπλ
2018-2019 Τσόχας Δημήτριος ΠΕ04 - Βιολόγος Αναπληρωτής
2018-2019 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2018-2019 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2018-2019 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2018-2019 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2018-2019 Τουπογιάννη Μαρίνα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2018-2019 Μενεγάτου Μαριετίνα ΠΕ78 - Κοινωνιολόγος Απόσπαση
2018-2019 Τσιραμπίδου Ελπίδα ΠΕ79 - Μουσικής Διάθεση
2018-2019 Διπλάρη Άννα ΠΕ80 - Οικονομολόγος Θητεία
2017-2018 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Θητεία
2017-2018 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Θητεία
2017-2018 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2017-2018 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2017-2018 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2017-2018 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2017-2018 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2017-2018 Τσακιρέλη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2017-2018 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2017-2018 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2017-2018 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2017-2018 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2017-2018 Γκιζέρη Παναγιώτα ΠΕ04 - Φυσικός Αναπληρώτρια
2017-2018 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2017-2018 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2017-2018 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2017-2018 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2017-2018 Βακιρτζιάν Τακουή ΠΕ05 - Γαλλικών Διάθεση
2017-2018 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2017-2018 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2017-2018 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2017-2018 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομολόγος Θητεία
2017-2018 Μενεγάτου Μαριετίνα ΠΕ10 - Κοινωνιολογίας Απόσπαση
2017-2018 Τουπογιάννη Μαρίνα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2017-2018 Τσιραμπίδου Ελπίδα ΠΕ16 - Μουσικής Διάθεση
2017-2018 Καραδάμογλου Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
2016-2017 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Θητεία
2016-2017 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Θητεία
2016-2017 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2016-2017 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2016-2017 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2016-2017 Γωνιανάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Αναπληρώτρια
2016-2017 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2016-2017 Καραδάμογλου Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
2016-2017 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2016-2017 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2016-2017 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2016-2017 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2016-2017 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2016-2017 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2016-2017 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2016-2017 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομίας Θητεία
2016-2017 Πρινιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Αναπληρωτής
2016-2017 Τουπογιάννη Μαρίνα ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
2015-2016 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Θητεία
2015-2016 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Θητεία
2015-2016 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2015-2016 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2015-2016 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2015-2016 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2015-2016 Ρούσου Σοφία ΠΕ02 - Φιλόλογος Διάθεση
2015-2016 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2015-2016 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2015-2016 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2015-2016 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2015-2016 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2015-2016 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2015-2016 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2015-2016 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2015-2016 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2015-2016 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2015-2016 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2015-2016 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2015-2016 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομίας Θητεία
2015-2016 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2014-2015 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Θητεία
2014-2015 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Θητεία
2014-2015 Σαμουράκης Γεώργιος ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2014-2015 Καλαμπούκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπλ Διαθ
2014-2015 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2014-2015 Κατσαντώνη Άννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπλ Διαθ
2014-2015 Κουρούμαλης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2014-2015 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2014-2015 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2014-2015 Ψαρομήλιγκος Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2014-2015 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2014-2015 Μπεγνή Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Αναπληρώτρια
2014-2015 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2014-2015 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2014-2015 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2014-2015 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2014-2015 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2014-2015 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2014-2015 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2014-2015 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2014-2015 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομίας Θητεία
2014-2015 Κωτίδου Θεοφίλη ΠΕ09 - Οικονομίας Διάθεση
2014-2015 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2014-2015 Ουτατζή Πελαγία ΠΕ13 - Πολ. Επιστήμης Διάθεση
2014-2015 Χαλκιαδάκης Ιωάννης ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
2014-2015 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ ΠΕ20 - Πληροφορικής Διάθεση
2014-2015 Ζήση Ευμορφία ΠΕ02.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2014-2015 Συκιώτη Αικατερίνη ΠΕ03.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2014-2015 Τηλιγάδα Βιολέττα ΠΕ04.01.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2013-2014 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Θητεία
2013-2014 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Θητεία
2013-2014 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Θητεία
2013-2014 Κασσωτάκη Ειρήνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2013-2014 Παπαδόπουλος Φώτιος ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπληρωτής
2013-2014 Πλουμάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Αναπληρώτρια
2013-2014 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2013-2014 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Θητεία
2013-2014 Τσιαούση Δήμητρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2013-2014 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2013-2014 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2013-2014 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Θητεία
2013-2014 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2013-2014 Χατζησάββας Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Θητεία
2013-2014 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Θητεία
2013-2014 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ04 - Βιολόγος Θητεία
2013-2014 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Θητεία
2013-2014 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Θητεία
2013-2014 Γρηγοριάδη Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2013-2014 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομίας Θητεία
2013-2014 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Θητεία
2013-2014 Χαλκιαδάκης Ιωάννης ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
2013-2014 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ ΠΕ20 - Πληροφορικής Διάθεση
2013-2014 Μπαΐλα Δήμητρα ΠΕ02.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2013-2014 Αμαργιωτάκη Ελευθερία ΠΕ04.04.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2012-2013 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Οργανική
2012-2013 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Οργανική
2012-2013 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2012-2013 Ανδριανάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2012-2013 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2012-2013 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2012-2013 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2012-2013 Περοδασκαλάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2012-2013 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2012-2013 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2012-2013 Ζερβάκη Καλλιόπη ΠΕ02.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2012-2013 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2012-2013 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2012-2013 Συγκελάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2012-2013 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2012-2013 Μαράκης Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2012-2013 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2012-2013 Κελεφιώτης Δημήτριος ΠΕ04 - Βιολόγος Οργανική
2012-2013 Γκανούλη Μαρία-Λώρα ΠΕ04.04.50 - Ειδ.Αγωγής Αναπλ/ρια ΕΣΠΑ
2012-2013 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2012-2013 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2012-2013 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2012-2013 Κουκουλάκη Στυλιανή ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2012-2013 Διπλάρη Άννα ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2012-2013 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2012-2013 Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13 - Νομικός Οργανική
2011-2012 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Διευθυντής Οργανική
2011-2012 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Υποδιευθυντής Οργανική
2011-2012 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2011-2012 Σάρρα Ευθυμία ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
2011-2012 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Λαμπράκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Περοδασκαλάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2011-2012 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2011-2012 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2011-2012 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2011-2012 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2011-2012 Καμπαναράκης Αλέξανδρος ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
2011-2012 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2011-2012 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2011-2012 Κελεφιώτης Δημήτριος ΠΕ04 - Βιολόγος Οργανική
2011-2012 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2011-2012 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2011-2012 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2011-2012 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Διάθεση
2011-2012 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2011-2012 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
2011-2012 Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13 - Νομικός Οργανική
2010-2011 Αγγελιδάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Διάθεση
2010-2011 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2010-2011 Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13 - Νομικός Οργανική
2010-2011 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2010-2011 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2010-2011 Γρηγοριάδου Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2010-2011 Δογραματζάκης Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2010-2011 Κακανδρή Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
2010-2011 Καλυκάκης Γεώργιος ΠΕ12 - Ηλεκτ. Μηχ/κός Διάθεση
2010-2011 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2010-2011 Καπετανάκης Αριστείδης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2010-2011 Κουκουλάκη Στυλιανή ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2010-2011 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2010-2011 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Υποδιευθυντής Οργανική
2010-2011 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2010-2011 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2010-2011 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2010-2011 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2010-2011 π.Πιτσικάκης Κωνσταντίνος ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
2010-2011 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2010-2011 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2010-2011 Περοδασκαλάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2010-2011 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2010-2011 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2010-2011 Ράπτη Ευμορφία ΠΕ34 - Ιταλικών Διάθεση
2010-2011 Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
2010-2011 Ρινακάκη Ουρανία Διευθύντρια Οργανική
2010-2011 Ροΐδης Αλέξανδρος ΠΕ04 - Βιολόγος Διάθεση
2010-2011 Ρούσσου Βαρβάρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2010-2011 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2010-2011 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2010-2011 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2010-2011 Χαλκιαδάκης Ιωάννης ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
2010-2011 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2009-2010 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2009-2010 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13 - Νομικός Οργανική
2009-2010 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
2009-2010 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2009-2010 Γεωργουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Βιολόγος Απόσπαση
2009-2010 Γιακουμινάκη Ιωάννα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2009-2010 Γρηγοριάδου Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Απόσπαση
2009-2010 Κακανδρή Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
2009-2010 Καλυκάκης Γεώργιος ΠΕ12 - Ηλεκτ. Μηχ/κός Διάθεση
2009-2010 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2009-2010 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2009-2010 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2009-2010 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2009-2010 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2009-2010 π.Φωτόπουλος Αλέξιος ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
2009-2010 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2009-2010 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2009-2010 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2009-2010 Πιτσάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2009-2010 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2009-2010 Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
2009-2010 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2009-2010 Σμυρνιωτάκη Αρετή ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
2009-2010 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2009-2010 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2009-2010 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2009-2010 Τσερεβελάκης Ιωάννης Υποδιευθυντής Οργανική
2009-2010 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2009-2010 Χαλκιαδάκης Ιωάννης ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
2009-2010 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2008-2009 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2008-2009 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13 - Νομικός Οργανική
2008-2009 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
2008-2009 Γεωργιάδης Περικλής ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2008-2009 Καλυκάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2008-2009 Κουκουλάκη Στυλιανή ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2008-2009 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2008-2009 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2008-2009 Μπετινάκη Δέσποινα ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2008-2009 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2008-2009 Νοικοκυράκη Πηνελόπη ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
2008-2009 π.Πιτσικάκης Κωνσταντίνος ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
2008-2009 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2008-2009 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2008-2009 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2008-2009 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2008-2009 Ποντικάκης Σπυρίδων ΠΕ04 - Βιολόγος Απόσπαση
2008-2009 Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2008-2009 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2008-2009 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2008-2009 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2008-2009 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2008-2009 Τσερεβελάκης Ιωάννης Υποδιευθυντής Οργανική
2008-2009 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2008-2009 Χαιρετάκη Μαρία ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
2008-2009 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2007-2008 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2007-2008 Βαρβεράκης Ανδρέας ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2007-2008 Βερεράκη Σοφία ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
2007-2008 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2007-2008 Κουμάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2007-2008 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2007-2008 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2007-2008 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2007-2008 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2007-2008 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2007-2008 Μαρκάκη Χαρά ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2007-2008 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2007-2008 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2007-2008 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2007-2008 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2007-2008 Περυσινάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2007-2008 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2007-2008 Σακελλάρης Δημήτριος ΠΕ19 - Πληροφορικής Απόσπαση
2007-2008 Σαλούστρου Καλλιόπη ΠΕ04 - Βιολόγος Απόσπαση
2007-2008 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2007-2008 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2007-2008 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2007-2008 Τσαφαντάκη Άννα ΠΕ10 - Κοινωνιολογίας Απόσπαση
2007-2008 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2007-2008 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2007-2008 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2006-2007 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2006-2007 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2006-2007 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2006-2007 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
2006-2007 Γρηγοριάδου Μαρία ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2006-2007 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2006-2007 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2006-2007 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2006-2007 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2006-2007 Μανδαλάκη Αικατερίνη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2006-2007 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2006-2007 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2006-2007 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2006-2007 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2006-2007 Παπαδάκης Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2006-2007 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2006-2007 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2006-2007 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2006-2007 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2006-2007 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2006-2007 Στιβακτάκη Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2006-2007 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2006-2007 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2006-2007 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2006-2007 Φλουράκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2006-2007 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2006-2007 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2005-2006 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2005-2006 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2005-2006 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2005-2006 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
2005-2006 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2005-2006 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2005-2006 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2005-2006 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2005-2006 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2005-2006 Μαρμαρέλη Αντωνία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2005-2006 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2005-2006 Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2005-2006 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2005-2006 Παπαδάκης Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2005-2006 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2005-2006 Πουλλά Ελένη ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2005-2006 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2005-2006 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2005-2006 Σπανουδάκης Νικόλαος ΠΕ03 - Μαθηματικός
2005-2006 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2005-2006 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2005-2006 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2005-2006 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2005-2006 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2005-2006 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2004-2005 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2004-2005 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2004-2005 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2004-2005 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2004-2005 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
2004-2005 Καλουδάκης Σταύρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2004-2005 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2004-2005 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2004-2005 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2004-2005 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2004-2005 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2004-2005 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2004-2005 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2004-2005 Παπαδάκης Ανδρέας ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2004-2005 Παπαϊωάννου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2004-2005 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2004-2005 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2004-2005 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2004-2005 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2004-2005 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2004-2005 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2004-2005 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2004-2005 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2004-2005 Χαχλιουτάκης Βασίλειος ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2003-2004 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2003-2004 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2003-2004 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2003-2004 Βερτουδάκης Βασίλειος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2003-2004 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Απόσπαση
2003-2004 Καλουδάκης Σταύρος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2003-2004 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2003-2004 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2003-2004 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2003-2004 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2003-2004 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2003-2004 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Οργανική
2003-2004 Μιχελιδάκη Ίρμγκαρντ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2003-2004 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2003-2004 Παντελάκη Δέσποινα ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
2003-2004 Παπαδάκης Ανδρέας ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2003-2004 Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2003-2004 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2003-2004 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
2003-2004 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2003-2004 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2003-2004 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2003-2004 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2003-2004 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Οργανική
2003-2004 Χατζόγλου Παναγιώτης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2002-2003 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2002-2003 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Οργανική
2002-2003 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2002-2003 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος
2002-2003 Βερτουδάκης Βασίλειος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2002-2003 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Απόσπαση
2002-2003 Δημητράσκος Κωνσταντίνος Διευθυντής
2002-2003 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2002-2003 Κανέλλος Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2002-2003 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2002-2003 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2002-2003 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
2002-2003 Κτιστάκης Γεώργιος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2002-2003 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2002-2003 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2002-2003 Μιχελιδάκη Ίρμγκαρντ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Απόσπαση
2002-2003 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2002-2003 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2002-2003 Παπαδάκης Ανδρέας ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2002-2003 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2002-2003 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2002-2003 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2002-2003 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
2002-2003 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός
2002-2003 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2002-2003 Τσιμπουκίδου Ειρήνη ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2002-2003 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2002-2003 Χατζόγλου Παναγιώτης ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Αναπληρωτής
2002-2003 Χοχλιδάκης Μιχαήλ ΠΕ04 - Χημικός Απόσπαση
2001-2002 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2001-2002 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Απόσπαση
2001-2002 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2001-2002 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Βερτουδάκης Βασίλειος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2001-2002 Βρανάκης Δημήτριος Διευθυντής Οργανική
2001-2002 Γιγουρτάκης Νικόλαος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2001-2002 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2001-2002 Καπετανάκη Μαρία ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
2001-2002 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2001-2002 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
2001-2002 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2001-2002 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2001-2002 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Πρωτογεράκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2001-2002 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2001-2002 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2001-2002 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
2001-2002 Στάμου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
2001-2002 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2001-2002 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2001-2002 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2001-2002 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2000-2001 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
2000-2001 Αμβροσιάδης Παναγιώτης ΠΕ07 - Γερμανικών Διάθεση
2000-2001 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2000-2001 Βερτουδάκης Βασίλειος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2000-2001 Βρανάκης Δημήτριος Διευθυντής Οργανική
2000-2001 Καλοκύρη Βασιλεία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
2000-2001 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2000-2001 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
2000-2001 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2000-2001 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
2000-2001 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
2000-2001 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
2000-2001 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Απόσπαση
2000-2001 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2000-2001 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2000-2001 Πολυζωάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2000-2001 Πρωτογεράκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
2000-2001 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
2000-2001 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
2000-2001 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
2000-2001 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
2000-2001 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2000-2001 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Οργανική
2000-2001 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
2000-2001 Τσιμπουκίδου Ειρήνη ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2000-2001 Τσιμπουκίδου Ειρήνη ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
2000-2001 Φανουράκης Ανδρέας ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
2000-2001 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1999-2000 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1999-2000 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1999-2000 Βερτουδάκης Βασίλειος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1999-2000 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
1999-2000 Βρανάκης Δημήτριος Διευθυντής Οργανική
1999-2000 Δραγασάκης Ιωάννης ΠΕ08 - Εικαστικών Διάθεση
1999-2000 Θειακάκη Καλλιόπη ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
1999-2000 Καλοκύρη Βασιλεία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1999-2000 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1999-2000 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1999-2000 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1999-2000 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1999-2000 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1999-2000 Κριτσωτάκης Μιχαήλ ΠΕ16 - Μουσικής Διάθεση
1999-2000 Λαδά Εύα ΠΕ07 - Γερμανικών Διάθεση
1999-2000 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1999-2000 Μαργαρίτης Αντώνιος ΠΕ04 - Χημικός Απόσπαση
1999-2000 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1999-2000 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1999-2000 Πανσεληνάς Γεώργιος ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
1999-2000 Περακάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1999-2000 Πολυζωάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1999-2000 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1999-2000 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1999-2000 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
1999-2000 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1999-2000 Τσεπαπαδάκης Ανδρέας ΠΕ19 - Πληροφορικής Απόσπαση
1999-2000 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1999-2000 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1998-1999 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1998-1999 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1998-1999 Αποστολάκης Κωνσταντίνος ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1998-1999 Αστεριάδης Αστέριος ΠΕ07 - Γερμανικών Απόσπαση
1998-1999 Αστρινάκης Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός Διάθεση
1998-1999 Βλαχάκη Μαρία ΠΕ14 - Τεχνολογίας Διάθεση
1998-1999 Βρανάκης Δημήτριος Διευθυντής Οργανική
1998-1999 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1998-1999 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1998-1999 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1998-1999 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1998-1999 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1998-1999 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1998-1999 Κωστάκης Ιωάννης ΠΕ19 - Πληροφορικής Διάθεση
1998-1999 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1998-1999 Λιναρδάκης Χριστόφορος ΠΕ02 - Φιλόλογος Διάθεση
1998-1999 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1998-1999 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1998-1999 Πολυζωάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1998-1999 Πρωτογεράκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
1998-1999 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1998-1999 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1998-1999 Σπυριδάκη Μαρία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
1998-1999 Σταματάκη Ερωφίλη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1998-1999 Στιβακτάκη Παρασκευή ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1998-1999 Τερδήμου Μαρία ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1998-1999 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1998-1999 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1997-1998 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1997-1998 Βαρσαμοπούλου Ευθαλία ΠΕ07 - Γερμανικών Απόσπαση
1997-1998 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1997-1998 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1997-1998 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1997-1998 Καμπιτάκης Φίλιππος ΠΕ03 - Μαθηματικός Διάθεση
1997-1998 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1997-1998 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1997-1998 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1997-1998 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1997-1998 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1997-1998 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1997-1998 Ξανθάκη Ευγενία ΠΕ02 - Φιλόλογος Διάθεση
1997-1998 Παναγή Ανδρούλα ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1997-1998 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1997-1998 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1997-1998 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1997-1998 Σταματάκη Ερωφίλη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1997-1998 Στιβακτάκη Παρασκευή ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1997-1998 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1997-1998 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1997-1998 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1996-1997 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1996-1997 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1996-1997 Βαρδουλάκης Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1996-1997 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1996-1997 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1996-1997 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1996-1997 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1996-1997 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1996-1997 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1996-1997 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1996-1997 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1996-1997 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1996-1997 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1996-1997 Παπακυρίτση Δήμητρα ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1996-1997 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1996-1997 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1996-1997 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1996-1997 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1996-1997 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1995-1996 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1995-1996 Βαρδουλάκης Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1995-1996 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1995-1996 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1995-1996 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1995-1996 Κανάκης Μιχαήλ ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
1995-1996 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1995-1996 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1995-1996 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1995-1996 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1995-1996 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1995-1996 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1995-1996 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1995-1996 Περόπουλος Ευάγγελος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Απόσπαση
1995-1996 Πολυζωάκης Εμμανουήλ ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1995-1996 Πολυχρονάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1995-1996 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1995-1996 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1995-1996 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1995-1996 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1995-1996 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1995-1996 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1994-1995 Βαρδουλάκης Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1994-1995 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1994-1995 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1994-1995 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1994-1995 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1994-1995 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1994-1995 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1994-1995 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1994-1995 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1994-1995 Λαμπράκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1994-1995 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1994-1995 Ματαλλιωτάκης Πέτρος ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
1994-1995 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1994-1995 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1994-1995 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1994-1995 Σταματάκη Ερωφίλη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1994-1995 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1994-1995 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1994-1995 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1993-1994 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1993-1994 Βαρδουλάκης Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1993-1994 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1993-1994 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1993-1994 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1993-1994 Καλοκύρη Βασιλεία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1993-1994 Καμπουράκη Ηλέκτρα ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
1993-1994 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1993-1994 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1993-1994 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1993-1994 Κουτράκη Στυλιανή ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1993-1994 Κρασανάκης Εμμανουήλ ΠΕ09 - Οικονομολόγος Οργανική
1993-1994 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Οργανική
1993-1994 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1993-1994 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1993-1994 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1993-1994 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1993-1994 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1993-1994 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1993-1994 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1992-1993 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1992-1993 Βαρδουλάκης Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1992-1993 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1992-1993 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1992-1993 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1992-1993 Καλοκύρη Βασιλεία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1992-1993 Καμπουράκη Ηλέκτρα ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
1992-1993 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1992-1993 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1992-1993 Κοξαράκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1992-1993 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
1992-1993 Λαμπράκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1992-1993 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1992-1993 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1992-1993 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1992-1993 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1992-1993 Τσερεβελάκης Ιωάννης ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1992-1993 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1991-1992 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1991-1992 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1991-1992 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1991-1992 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1991-1992 Καρτσάκης Αντώνης ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1991-1992 Κλώντζα Μαρία Γραμματέας Οργανική
1991-1992 Κοξαράκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1991-1992 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1991-1992 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
1991-1992 Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1991-1992 Λαμπίρης Χαράλαμπος ΠΕ01 - Θεολόγος Απόσπαση
1991-1992 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1991-1992 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1991-1992 Σηφάκη Ευαγγελία ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1991-1992 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1991-1992 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1991-1992 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1991-1992 Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ ΠΕ04 - Φυσικός Οργανική
1991-1992 Χοχλιδάκης Μιχαήλ ΠΕ04 - Χημικός Απόσπαση
1990-1991 Αλεξίου Στυλιανή ΠΕ04 - Φυσιογνώστρια Οργανική
1990-1991 Ανδριανάκη Ανδριανή ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1990-1991 Βρανάκης Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1990-1991 Γωνιωτάκης Ιωάννης Διευθυντής Οργανική
1990-1991 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1990-1991 Κοξαράκη Μαρία ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1990-1991 Κριθαρά Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Απόσπαση
1990-1991 Μπουνάκης Δημήτριος ΠΕ03 - Μαθηματικός Οργανική
1990-1991 Παπαδογιάννης Χρίστος ΠΕ04 - Φυσικός Απόσπαση
1990-1991 Ρινακάκη Ουρανία ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Οργανική
1990-1991 Σισαμάκης Ευάγγελος ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1990-1991 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Οργανική
1990-1991 Τζεδάκη Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Οργανική
1990-1991 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1989-1990 Επιτροπάκης Μιχαήλ ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
1989-1990 Κουτσανδρέου Αθηνά ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
1989-1990 Κρανιωτάκης Εμμανουήλ ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής Διάθεση
1989-1990 Λασκαρίδης Χρήστος ΠΕ03 - Μαθηματικός Διάθεση
1989-1990 Λεκάκη Στυλιανή ΠΕ03 - Μαθηματικός Απόσπαση
1989-1990 Λεμπιδάκη Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικών Διάθεση
1989-1990 Σηφάκη Ευαγγελία Διευθύντρια Απόσπαση
1989-1990 Σμαργιανάκης Εμμανουήλ ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
1989-1990 Στυλιανάκης Ιωάννης ΠΕ04 - Χημικός Διάθεση
1989-1990 Τσενόγλου Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος Απόσπαση
1989-1990 Χαριτάκης Κωνσταντίνος ΠΕ04 - Φυσιογνώστης Διάθεση
1989-1990 Χουλάκης Χαράλαμπος ΠΕ01 - Θεολόγος Διάθεση
Εγγρ/σελ
Σελ. από